• 24 DE MAIG DE 2019
  • 0
  Promoció Glifing estiu de 2019

  Promoció Glifing estiu de 2019

  Durant el que queda de maig i durant el juny de 2019 us podeu acollir a la promoció d’estiu de Glifing en la que la quota de matrícula es veu reduïda a la meitat del seu preu habitual. El métode Glifing és un mètode basat en una aplicació online, ampliament estudiada, en la que es

  Read more
  • 28 DE FEBRER DE 2019
  • 0
  Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TEL)

  Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TEL)

  El Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge ( abans conegut com TEL o Difàsia) és una alteració en l’adquisició del llenguatge que persisteix durant tota la vida de la persona. La prevalença d’aquest trastorn en la població escolar és del 2%. Aquest trastorn pot afectar a diferents components del llenguatge (fonologia, morfosintaxi, semàntica i/o pragmàtica). D’aquí,

  Read more
  • 11 DE NOVEMBRE DE 2017
  • 0
  Logopèdia: quan convé iniciar el tractament

  Logopèdia: quan convé iniciar el tractament

  Des de la logopèdia identifiquem diferents causes o alteracions que poden dificultar un desenvolupament correcte del llenguatge i la parla durant el procès d´adquisició d´aquests aspectes tant importants per a la comunicació. Encara que el ritme evolutiu de cada nen és diferent, no hem d´oblidar que, quan més aviat tractem les alteracions o dificultats en

  Read more
  • 27 D'OCTUBRE DE 2017
  • 0
  Discalcúlia: concepte i signes d’alerta

  Discalcúlia: concepte i signes d’alerta

  Dins dels Trastorns d’Aprenentatge, la  Discalcúlia és el trastorn menys conegut i menys investigat fins al moment, però en el transcurs dels últims anys ha anat incrementant l’interès per la Discalcúlia, donant peu a nous coneixements, tant en la seva detecció com en el seu tractament. Primer de tot, és molt important entendre què és.

  Read more
  • 13 D'OCTUBRE DE 2017
  • 0
  Dislèxia: concepte i abordatge

  Dislèxia: concepte i abordatge

  La dislèxia és un trastorn específic de l’aprenentatge de base neurobiològica, una dificultat per adquirir la lectura que presenten alguns nens amb intel.ligència, motivació i escolarització normalitzada. El nen dislèctic presenta una lectura poc automatitzada amb errors, com rotacions, inversions…, d’impressió costosa, enlentida i, sovint, amb una comprensió força preservada. Per tant, parlem de dislèxia

  Read more
  • 29 DE SETEMBRE DE 2017
  • 0
  Ansietat infantil i adolescent: definició i pautes per a casa

  Ansietat infantil i adolescent: definició i pautes per a casa

  L’ansietat és el mecanisme que ens permet adaptar-nos al medi, activant l’alerta davant estímuls perillosos que sorgeixen en el nostre entorn. Possibilitant així el desenvolupament d’una resposta adaptativa i adient a la situació. Entrem en conflicte quan aquesta ansietat és desproporcionada i inadequada. Quan l’individu es posa en alerta davant estímuls que no són perillosos,

  Read more
  • 27 DE JULIOL DE 2017
  • 0
  Incorporació del mètode Glifing al Centre Giner

  Incorporació del mètode Glifing al Centre Giner

  Amb la voluntat de seguir millorant l’atenció als nens i nenes del centre aquest any hem decidit incorporar la metodologia Glifing a les intervencions de caire psicopedagògic i logopèdic que realitzem al centre Giner. El principal motiu de la incorporació del mètode esdevé les possibilitats que ens proporciona aquest mètode de millorar els processos de

  Read more
  • 18 D'OCTUBRE DE 2016
  • 0
  Disfàgia. Tractament logopèdic

  Disfàgia. Tractament logopèdic

  La disfàgia es considera la dificultat o les molèsties produïdes en el procés de empassar (deglutir) els aliments sòlids, líquids o inclús la saliva. És un procés molt complex en el que intervenen un gran número de músculs i nervis que han de mantenir-se sempre coordinats i per tant qualsevol dany en alguna d’aquestes estructures o

  Read more
  • 26 DE JUNY DE 2015
  • 0

  Aulas con “dificultades de aprendizaje”

  Como señala Anna Sans, neuropediatra del Servicio de Neurología del Hospital Sant Joan de Déu y coordinadora de la Unidad de Trastornos del Aprendizaje Escolar (UTAE), en la mayoría de las aulas españolas nos encontramos, con almenos, un alumno con alguna dificultad para el aprendizaje, leáse dislexia, TDAH o discalculia entre las más usuales. Es

  Read more
  • 1 DE JUNY DE 2015
  • 0

  QUÈ ÉS LA DISCALCÚLIA?

  La Discalcúlia és un trastorn del neurodesenvolupament coneguda també com la “dislèxia dels números”. La podríem definir com la dificultat per entendre i aprendre els conceptes bàsics de les matemàtiques (dificultats per adquirir els números, per relacionar nombre amb quantitat, …), els algoritmes i el raonament matemàtic. Aquestes dificultats, sovint poden passar desapercebudes per què

  Read more