• 13 DE OCTOBER DE 2017
  • 0
  Dislèxia: concepte i abordatge

  Dislèxia: concepte i abordatge

  La dislèxia és un trastorn específic de l’aprenentatge de base neurobiològica, una dificultat per adquirir la lectura que presenten alguns nens amb intel.ligència, motivació i escolarització normalitzada. El nen dislèctic presenta una lectura poc automatitzada amb errors, com rotacions, inversions…, d’impressió costosa, enlentida i, sovint, amb una comprensió força preservada. Per tant, parlem de dislèxia

  • 27 DE JULY DE 2017
  • 0
  Incorporació del mètode Glifing al Centre Giner

  Incorporació del mètode Glifing al Centre Giner

  Amb la voluntat de seguir millorant l’atenció als nens i nenes del centre aquest any hem decidit incorporar la metodologia Glifing a les intervencions de caire psicopedagògic i logopèdic que realitzem al centre Giner. El principal motiu de la incorporació del mètode esdevé les possibilitats que ens proporciona aquest mètode de millorar els processos de

  • 21 DE FEBRUARY DE 2008
  • 1

  Trabajo de la dislexia: Ruta fonológica

  En el artículo publicado hace dos semanas bajo el nombre de “Dislexia, una vieja conocida” planteábamos algunas cuestiones en torno a la dislexia que recomendamos leer previamente antes de que continuéis adentrándoos en este artículos. Cuestiones en relación al origen del trastorno (neurológico o psicolingüístico), a las causas, a los síntomas de alerta, a la