Discalcúlia: concepte i signes d’alerta

Dins dels Trastorns d’Aprenentatge, la discalculia_sabadell Discalcúlia és el trastorn menys conegut i menys investigat fins al moment, però en el transcurs dels últims anys ha anat incrementant l’interès per la Discalcúlia, donant peu a nous coneixements, tant en la seva detecció com en el seu tractament.

Primer de tot, és molt important entendre què és. La Discalcúlia o el Trastorn d’Aprenentatge amb dificultats en les matemàtiques, és un trastorn del desenvolupament caracteritzat per la dificultat d’aprendre i recordar els “fets aritmètics”, executar procediments de càlcul i crear estratègies per a resoldre problemes matemàtics (Geary i Hoard, 2001, Rosell i Matute 2005, Butterworth 2004). Aquests fets aritmètics fan referència al processament de la informació numèrica, més concretament al significat, magnitud i relació numèrica, i  a l’aprenentatge de les operacions aritmètiques. Com les dificultats comencen des d’un nivell tan baix, com pot ser la correlació entre quantitat i nombre, a mesura que es van introduint nous conceptes les dificultats es van incrementant, fins a arribar a un decalatge de diversos cursos.

La prevalença d’aquest trastorn volta entre el 5% i el 6% de la població,  és a dir, que cada 100 persones entre 5 i 6 persones pateixen Discalcúlia, però d’aquest percentatge no tots són detectats ni reben l’ajuda que necessiten, aportant unes dificultats que frustraran i condicionaran tot l’aprenentatge durant la seva infància i adolescència. Un dels motius que dificulta aquesta detecció és que la Discalcúlia es pot presentar amb una altra dificultat o trastorn. El més freqüent és el TDAH, doncs les dificultats atencionals i la impulsivitat poden anar afectant l’aprenentatge de les matemàtiques, perquè com no entenen els processos matemàtics però intenten memoritzar-los, si es despisten durant la realització d’un exercici, com a conseqüència realitzaran més errors o han de tornar a començar i invertiran més temps que els altres. Fins i tot, a vegades queda desapercebuda la dificultat matemàtica per la presència de la dificultat atencional.

Un altre dificultat amb la qual està relacionada pot ser la Dislèxia, donant així més problemes tant en la lectura de l’enunciat com en la lectura dels problemes, a causa de la seva lentitud en la fluïdesa, tant de lletres com de nombres.

La dificultat de la seva detecció és que el primer que es pensa de les matemàtiques és que és una de les assignatures més difícils que fan els nens, fins i tot, l’anem refutant entre tots amb comentaris com: “necessita més temps per aprendre”, “la metodologia utilitzada pel mestre no és l’adequada”, “ja madurarà que encara és petit”, … Tots aquests pensaments fan que no pensem que tingui un problema més enllà de què no hagi entès un concepte nou a l’escola.

És important tenir en compte que el millor tractament que es pot oferir és una bona prevenció,  per això hi ha una sèrie de signes que com a pares podeu observar. És important destacar que s’ha de tenir en compte el curs i l’edat de cada infant per poder detectar si aquest signe és preocupant o no:

–          Utilitzar dits o objectes per comptar, encara que siguin quantitats petites. És important tenir en compte que no sigui a l’inici de l’aprenentatge de les operacions bàsiques com la suma i la resta.

–          Dificultats en comptabilitzar, sobretot a la inversa o quan no es comença per l’1 o per una desena.

–          Dificultats per entendre les paraules major o menor que.

–          Dificultats en fer càlculs aproximats o arrodonir, tant en nombres com amb objectes.

–          Dificultats per treballar amb números grans.

–          Dificultats en resoldre els problemes matemàtics.

–          Invertir els nombres en el moment de transcriure’ls.

–          Angoixa o negativa davant de qualsevol exercici de matemàtiques.

–          Confondre els símbols de les operacions, sobretot + o -.

 

Quan es donin a la vegada diversos signes, és recomanable que consultin amb un professional especialitzat per fer una avaluació. Si preciseu de més informació sobre la discalcúlia, visiteu també aquesta pàgina.

Dins del nostre centre podem oferir-vos aquesta ajuda, contacteu amb nosaltres.

 

Article escrit per Ester Romero Rojaspsicologa_sabadell

 

Psicòloga de l’equip de professionals del Centre Giner,

especialitzada en aprenentatge

 

Num. col. 19780

 

Leave a reply