equip logopedes sabadell

El nostre equip de Logopedes

La logopèdia és la professió especialitzada en els processos de la comunicació humana i de la deglució. El logopeda és el professional especialitzat en l’estudi, la prevenció, l’avaluació, el diagnòstic i el tractament de les dificultats de la comunicació i llenguatge i de la deglució en adults i en nens. Les dificultats comunicatives inclouen problemes de veu i de parla, de llenguatge verbal oral i escrit, de llenguatge no verbal i de pragmàtica, és a dir, de l’ús de llenguatge.

Sovint en la població infantil podem veure diferents alteracions del llenguatge com problemes en la articulació de sons, mala construcció d’oracions, problemes en la veu, dificultats en la comprensió, … Tots ells susceptibles de ser tractats des de la logopèdia, especialment de forma precoç per a aconseguir uns bons resultats.

En el cas dels adults, també esdevé rellevant el tractament precoç de les persones amb alteracions del llenguatge, ja sigui per questions pròpies d’una mala impostació de la veu, presència de Disfèmia o tartamudesa o bé si han patit alguna alteració que ha implicat una perdúa del llenguatge com pot ser derivat d’un traumatisme cranioencefàlic o un ictus, esdevenint també important el tractament immediat per a assegurar el curs més positiu possible.

En el tractament de les diferents dificultats pròpies del llenguatge, així com en aquelles derivades d’aspectes com el desenvolupament de les funcions vegetatives orals (respiració, succió, deglució i masticació) es té en compte el desenvolupament global de l’alumne, ja que es considera que el correcte desenvolupament d’aquestes funcions depèn en gran mesura de l’equilibri assolit en tot el cos.

 

Des del servei de logopèdia es tracten els següents aspectes:

Problemes articulatoris (Dislalies): dificultats en la pronúncia de determinats sons del llenguatge.

Dificultats en l’adquisició de la lectura i la escriptura. Dislèxia

Retard en el llenguatge.

Trastorns del llenguatge. TDL (Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge, anterioment TEL (Trastorn Específic del Llenguatge))

Problemes de desenvolupament orofacial: Deglució atípica (patró mal adquirit d’empassar), Respiració bucal

Disfonia infantil o problemes en la veu

Disfèmia o tartamudesa

 

En quant als nostres pacients adults de logopèdia, tractem les següents alteracions:

Afasia

Disfonia en adults o problemes en la veu

Disfèmia o tartamudesa

Alteracions del llenguatge o la deglució derivats de malalties neurodegeneratives

Deglució atípica

Disfàgia

Cal tenir en compte que un tractament precoç de les dificultats del llenguatge és una de les millors garanties d’un bon pronòstic.

 

Estàs interessat en els nostres serveis de logopèdia a Sabadell o tens algun dubte? No dubtis en contactar amb nosaltres

També disposem de servei de Logopèdia a Domicili a Sabadell per si us pot resultar més senzill o més còmode.

Contacta amb els nostres logopedes

Ens posarem en contacte amb vosaltres el més aviat possible.