Psicologia

A continuació podeu conèixer els diferents serveis de psicologia del nostre centre de Sabadell.

PSICOLOGIA INFANTIL I ADOLESCENT

psicologia infantil sabadell

1

Aquesta àrea centra la seva atenció en la infància i l’adolescència des d’una perspectiva clínica, partint d’una perspectiva cognitivo – conductual com a eina bàsica per al desenvolupament emocional i conductual dels nens i els adolescents. Es considera important treballar tant amb el nen o jove, com amb tots els membres que interaccionen en l’entorn familiar, educatiu i social.

TERÀPIA FAMILIAR

teràpia familiar

2

Quan un dels membres d’una família afronta una dificutat, tota la família interrelaciona directa o indirectament amb aquesta situació. El Centre Giner es planteja un propòsit transformador de la dificultat, tenint en compte tot el sistema familiar, i no únicament la persona que manifesta el símptoma o que exterioritza la dificultat.

PSICOLOGIA CLÍNICA D'ADULTS

psicologia_sabadell

3

A través de la teràpia psicològica, oferim un acompanyament i una ajuda individual, utilitzant la tècnica que permeti fomentar el seu creixement i fer possible que identifiqui les seves limitacions i activi els seus recursos personals necessaris per trobar solucions a les dificultats i conflictes emocionals tant transitories com permanents en el temps.

TERÀPIA DE PARELLA

psicologia sabadell

4

La teràpia ajuda a les parelles a entendre i resoldre els conflictes per tal de millorar la relació. En aquest context, el Centre Giner ofereix suport amb la finalitat que la parella tingui les eines adequades per tal de millorar la comunicació, les diferències d’interessos, la resolució dels seus problemes, així com els aspectes propis de la sexualitat.

PSICOLOGIA FORENSE EN DRET FAMILIAR

teràpia sabadell

5

El treball del psicòleg forense com a expert assessor en processos legals és un treball clínic i diagnòstic en el que emet un judici professional sobre una qüestió en concret. L’informe pericial elaborat pel psicòleg forense és un document escrit en el que el pèrit exposa les seves consideracions i conclusions sobre els fets que han sigut objecte de la perícia. Posteriorment, el pèrit haurà de ratificar l’informe verbalment en presència judicial.