El Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge ( abans conegut com TEL o Disfàsia) és una alteració en l’adquisició del llenguatge que persisteix durant tota la vida de la persona. La prevalença d’aquest trastorn en la població escolar és del 2%.

Aquest trastorn pot afectar a diferents components del llenguatge (fonologia, morfosintaxi, semàntica i/o pragmàtica). D’aquí, que les persones amb Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge tinguin perfils heterogenis i no trobem dos casos iguals. A més, aquestes persones també presenten dificultats en el processament del llenguatge i la memòria.

Per fer el diagnòstic de Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge és necessari que l’infant avaluat presenti un retard en el llenguatge d’un any respecte la seva edat cronològica, és a dir, les competències lingüístiques estiguin per sota de la  resta de capacitats cognitives. Presentant una capacitat cognitiva dins de la normalitat ni  dèficits sensorials o motòrics.

Aquestes dificultats lingüístiques poden ser causa de fracàs escolar i, sovint, també de  problemes d’integració social. L’aprenentatge de la lectoescriptura pot estar compromés, tot i que amb una severitat variable.

Malgrat la variabilitat de les persones amb TDL hi ha característiques comuns:

  • Retard en l’adquisició del llenguatge.
  • Lentitud del desenvolupament ligüístic, solen presentar una parla intel·ligible i utilitzen una sintaxi simplificada.
  • Vocabulari pobre i reduït, dificultat per relacionar significats
  • Dificultats per mantenir converses, el discurs sol ser desestructurat

A l’escola, aquest nens són els que els seus companys no “els busquen” i la seves habilitats en la lectura i l’escriptura, la comprensió auditiva o l’expressió oral els impedeixen seguir el ritme dels aprenentatges com a la resta de nens de la seva edat.

En el Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TDL) el seu progrès o millora dependrà del grau de l’alteració així com de la precocitat del seu diagnòstic i intervenció específica des de la logopèdia.

Les nostres logopedes

logopeda sabadell
  • Miriam Vicente

    Logopeda del Centre Giner

logopeda sabadell
  • Raquel Garcia

    Logopeda del Centre Giner

logopedes sabadell

Necessites més informació sobre el Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge?

Contacta amb nosaltres

Ens posarem en contacte amb vosaltres el més aviat possible.