¿En què consisteix l’avaluació neuropsicològica?

Segons el motiu de consulta, es considera necessari la realització d’una avaluació neuropsicològica. Aquesta valoració té com a objectiu determinar l’estat de les capacitats mentals i el rendiment cognitiu del pacient.

Primer de tot, és necessària la realització d’una entrevista al pacient i familiars. A través d’ella s’obté informació sobre la història del pacient i variables mediadores com l’edat, nivell de funcionament premòrbid, grau d’escolaritat, situació laboral aconseguida, etc. A més, ens permet conèixer la descripció que fa el pacient de la seva situació actual, els problemes específics i la importància que els hi concedeix, així com el grau d’autoconeixement de les limitacions existents. Així mateix, s’obté informació relacionada amb la conducta i personalitat prèvia del pacient, i a nivell social (consum de tòxics, control d’impulsos, habilitats socials,…).

Posteriorment, es procediria a l’administració de les proves estandarditzades. Aquest tipus d’avaluació és de tipus quantitatiu i qualitatiu, adaptat a l’edat i l’estat general  del pacient. En aquest punt, es realitza un estudi del rendiment intel·lectual general, així com de les diferents funcions cognitives: l’atenció, la velocitat de processament de la informació, la capacitat d’aprenentatge i memòria, les habilitats perceptives i motores, el llenguatge i la comunicació, el raonament i la capacitat de solució de problemes, entre d’altres.

Quan s’explora a una persona amb sospita de disfunció cerebral o lesió ja confirmada cal preocupar-se també per avaluar els canvis emocionals i de personalitat, perquè les alteracions en el funcionament cerebral no afecten de manera exclusiva a la cognició, sinó també a la capacitat de comprensió, expressió i vivència de l’experiència emocional (ex. Labilitat emocional, simptomatologia depressiva,…).

En l’avaluació no podem tenir en compte només les àrees afectades, sinó que s’ha de realitzar una valoració de totes les àrees cognitives. D’aquesta manera, obtenim el perfil neurocognitiu del pacient i ens permet establir els objectius per una intervenció posterior.

Finalment, l’avaluació neuropsicològica no té com a finalitat exclusiva la identificació del dèficit, sinó que també ens permet identificar què tipus d’estratègies son més eficaces per la posterior rehabilitació neuropsicològica.

 

¿Quan és convenient realitzar una valoració neuropsicològica?

En el cas de la població adulta, és recomana que és facin aquest tipus de valoracions si es sospita d’alguna alteració cognitiva, d’any cerebral adquirit (traumatisme cranioencefàlic, ictus, tumors cerebrals, anòxia, encefalitis, etc) o en persones amb diferents patologies psiquiàtriques en les que existeixi sospita de disfunció cerebral.

Per altre banda, també és convenient en persones en l’etapa de la vellesa, quan hi ha una sospita d’alteració cognitiva (pèrdua de memòria, atenció, desorientació,…), per poder realitzar una detecció el més aviat possible.

És de gran importància l’actuació de manera precoç, degut a que la rehabilitació és molt més efectiva en etapes inicial de la malaltia.

Necessites més informació dels nostres serveis de neuropsicologia?

Ens posarem en contacte amb vosté el més aviat possible.