Psicologia

A continuació podeu conèixer els diferents serveis de psicologia del nostre centre de Sabadell.

PSICOLOGIA INFANTIL

psicologia infantil sabadell

1

Aquesta àrea de la psicologia centra la seva atenció en la infància des d’una perspectiva clínica, partint d’una perspectiva cognitivo – conductual com a eina bàsica per al desenvolupament emocional i conductual dels nens. Resultant fonamental la continua col·laboració amb la familia i sovint amb l’escola, per a conseguir la generalització d’allò treballat individualment en teràpia.

PSICOLOGIA ADOLESCENT

psicologia adolescent

2

Els canvis experimentats a l’adolescència sovint poden comportar una certa desubicació en l’adolescent que es pot manifestar de diferents maneres: problemes conductuals, d’adaptació personal, social o escolar i problemes en les relacions amb els pares. En aquest moment, la intervenció per part d’un dels nostres psicòlegs permetrà que les dificultats no s’accentuïn.

PSICOLOGIA CLÍNICA D'ADULTS

psicologia_sabadell

3

A través de la psicologia, oferim un acompanyament i una ajuda individual, utilitzant la tècnica que permeti fomentar el seu creixement i fer possible que identifiqui les seves limitacions i activi els seus recursos personals necessaris per trobar solucions a les dificultats i conflictes emocionals tant transitories com permanents en el temps.

TERÀPIA DE PARELLA

psicologia sabadell

4

La teràpia ajuda a les parelles a entendre i resoldre els conflictes per tal de millorar la relació. En aquest context, el Centre Giner ofereix suport des de la psicologia amb la finalitat que la parella tingui les eines adequades per tal de millorar la comunicació, les diferències d’interessos, la resolució dels seus problemes, així com els aspectes propis de la sexualitat.

TERÀPIA FAMILIAR

teràpia familiar

5

Quan un dels membres d’una família afronta una dificutat, tota la família interrelaciona directa o indirectament amb aquesta situació. El Centre Giner es planteja un propòsit transformador de la dificultat, tenint en compte tot el sistema familiar, i no únicament la persona que manifesta el símptoma o que exterioritza la dificultat.

PSICOLOGIA FORENSE EN DRET FAMILIAR

teràpia sabadell

6

El treball del psicòleg forense com a expert assessor  de la psicologia en processos legals és un treball clínic i diagnòstic en el que emet un judici professional sobre una qüestió en concret. L’informe pericial elaborat pel psicòleg forense és un document escrit en el que el pèrit exposa les seves consideracions i conclusions sobre els fets que han sigut objecte de la perícia. Posteriorment, el pèrit haurà de ratificar l’informe verbalment en presència judicial.