Taller de lectura i escriptura

Taller de Lectura i Escriptura. Juliol de 2019.

L’estiu és un periode de temps òptim per a poder treballar d’una forma més lúdica aquells aspectes en els que els infants presenten dificultats.

La lectura i l’escriptura són els aprenentatges més importants de l’Educació Primària, junt amb el numèric, en el nostre taller treballem els aspectes bàsics tant del primer aprenentatge com dels aspectes més rellevants a partir del cicle mig com la comprensió lectora i l’expressió escrita.
Treballarem de forma lúdica i entretinguda per a que aprenguin gaudint.

¿COM HO ORGANITZEM?

 • Grups de 3 – 4 alumnes (mínim 3 – màxim 4)
 • Agrupats per Cicle Educatiu:
  • Cicle inicial (1r i 2n EP)
  • Cicle Mig (3r i 4t EP)
  • Cicle Superior (5è i 6è EP)

¿QUÈ FAREM?

Cercant sempre un component lúdic i interactiu, treballarem:

Cicle inicial:

 • Consciència fonològica (bases lectura i escriptura)
 • Estimulació del llenguatge oral
 • Funcions cognitives

Cicle Mig i Superior:

-Fluïdesa Lectora

-Comprensió lectora i Expressió escrita

-Habilitats cognitives i Vocabulari

DESTINATARIS

 • Nens i nenes amb dificultats de lectura i escriptura.
 • Nens i nenes amb dislèxia
 • Alumnes amb dificultats de comprensió lectora

HORARIS

2 dies a la setmana 1 hora, en funció de la demanda

RESPONSABLE

Pilar Martínez, logopeda especialitzada en llenguatge escrit

Preu: 120€ per alumne

Per a més informació contacteu amb el 931 001 877, amb info@cginer.es o al nostre centre a Rambla, 62, 2n pis de Sabadell.

taller lectura

Leave a reply