¿Què és la Neuropsicologia?

La neuropsicologia és una branca de neurociències que estudia la relació entre el cervell i la conducta, tant en persones sanes com en aquelles que pateixen o han patit alguna patologia o lesions neurològiques, ja siguin d’origen adquirit o congènit.

La neuropsicologia ens permet poder fer una avaluació complerta per conèixer el perfil cognitiu en que es troba el pacient, i posteriorment poder realitzar una rehabilitació neuropsicològica. La rehabilitació neuropsicològica consisteix en un tractament dirigit a afavorir la recuperació i estimulació de les diferents funcions cognitives: llenguatge, memòria, percepció, funcions executives, atenció i pràxies. Així mateix, també està dirigida la realització de prevenció i promoció d’un funcionament mental saludable.

De manera conjunta, s’ofereix atenció i acompanyament emocional a la família del pacient i cuidadors.

El nostre servei de Neuropsicologia a Sabadell

Per mitjà del nostre servei de neuropsicologia us podem oferir els següents serveis de neuropsicologia:

Avaluació neuropsicològica: en la qual és farà un estudi complert de la persona per tal d’obtenir el seu perfil cognitiu. Així mateix, és realitza una història clínica i una entrevista amb la família per tal de recollir la major informació possible. (En cas que el pacient ja tingui una valoració realitzada prèviament, és passa directament al següent pas).

 • Entrevista (pacient i família)
 • Avaluació mitjançant proves estandarditzades
 • Informe devolució

 

Planificació del tractament neuropsicològic: En aquest cas és duu a terme la definició dels objectiu i el pla de tractament. Hem de tenir en compte el perfil neurocognitiu de la persona, per distingir les àrees afectades de les àrees preservades (les quals ens poden servir de recolzament o suport per intervenir en les àrees alterades).

Es rellevant establir objectius que siguin específics i que estiguin relacionats amb les activitats i/o interessos de la pròpia persona.

Aquesta pla de treball ha de ser individualitzat, dirigit a les necessitats de cada pacient, ja siguin de caràcter cognitiu, conductual o emocional.

 

Rehabilitació o Estimulació neuropsicològica: En aquest punt s’apliquen diferents tècniques i estratègies dirigides a treballar els objectius planejats prèviament.

 •  Restauració de les funcions: Basat en la rehabilitació cognitiva a través de la realització de tasques i exercicis de manera repetida, amb l’objectiu d’activar altre cop els circuits cerebrals. És a dir, recuperar la funció alterada.
 •  Compensació de les funcions: Aquest procés és duu a terme, a diferència del comentat prèviament, quan les funcions alterades ja no poden ser recuperades. En aquest cas, s’ha d’emfatitzar que la realització de tasques i activitats tinguin un objectiu funcional, amb l’ús d’estratègies alternatives o ajudes externes per reduir o eliminar les necessitats de les funcions alterades.

Les nostres neuropsicòlogues

Neropsicóloga_sabadell

Laura López

Neuropsicòloga

Linkedin

Gina Vilaregut BN

Gina Vilaregut

Neuropsicòloga

Tractament Individual: Podem trobar dos tipus d’intervencions:

 • Sessions presencials: aquestes sessions es fan de manera individual entre el pacient i el terapeuta, de manera presencial al despatx. Quan sigui necessàri s’inclou a la família per tal de reforçar la implementació dels aprenentatges, poder acompanyar a la família o oferir pautes.
 • Sessions Online: En cas que les condicions i característiques personals ho permetin, es poden realitzar les sessions a distància. Aquestes seguiran un programa d’exercici específic, adaptat a les característiques de la persona.

Tractament Grupal:

 • En aquests casos, es realitzen grups d’entre 4 i 6 persones. En els grups sempre s’intenta que les persones que formen el grup tinguin un nivell cognitiu similar (envelliment normal, deteriorament cognitiu lleu o deteriorament cognitiu moderat).

A nivell grupal, es treballa:

 • Entrenament de les diferents funcions cognitives superiors
 • Aprenentatge d’estratègies compensatòries
 • Estimulació de les funcions preservades
 • Promoure una millor qualitat de vida

Necessites més informació dels nostres serveis de neuropsicologia?

Ens posarem en contacte amb vosté el més aviat possible.

Referències:

Tirapu Ustárroz, Javier. (2007). La evaluación neuropsicológica. Psychosocial Intervention, 16(2), 189-211. Recuperado en 29 de septiembre de 2021, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592007000200005&lng=es&tlng=es.

Tirapu Ustárroz, J. and Muñoz Céspedes, J. (2008). Rehabilitación neuropsicológica. 1ª ed. Madrid: Editorial Síntesis.

Wilson, B. A., Winegardner, J., Van Heugten, C. M., & Ownsworth, T. (2019). Rehabilitación Neuropsicológica. Manual Internacional. México, D.F.: Manual Moderno.