• 12 DE JUNE DE 2019
  • 0
  Taller de lectura i escriptura

  Taller de lectura i escriptura

  Taller de Lectura i Escriptura. Juliol de 2019. L’estiu és un periode de temps òptim per a poder treballar d’una forma més lúdica aquells aspectes en els que els infants presenten dificultats. La lectura i l’escriptura són els aprenentatges més importants de l’Educació Primària, junt amb el numèric, en el nostre taller treballem els aspectes

  • 27 DE JULY DE 2017
  • 0
  Incorporació del mètode Glifing al Centre Giner

  Incorporació del mètode Glifing al Centre Giner

  Amb la voluntat de seguir millorant l’atenció als nens i nenes del centre aquest any hem decidit incorporar la metodologia Glifing a les intervencions de caire psicopedagògic i logopèdic que realitzem al centre Giner. El principal motiu de la incorporació del mètode esdevé les possibilitats que ens proporciona aquest mètode de millorar els processos de