Incorporació del mètode Glifing al Centre Giner

glifing_sabadell

Amb la voluntat de seguir millorant l’atenció als nens i nenes del centre aquest any hem decidit incorporar la metodologia Glifing a les intervencions de caire psicopedagògic i logopèdic que realitzem al centre Giner. El principal motiu de la incorporació del mètode esdevé les possibilitats que ens proporciona aquest mètode de millorar els processos de lectura dels infants que presenten dificultats en aquest sentit. Per a poder donar un bon servei per mitjà del mètode ens hem format 4 professionals del centre en la metodologia al llarg d’aquest curs passat 2016-17.

Com tots sabem, la lectura és la eina bàsica d’accés al coneixement tant escolar com fora de l’entorn escolar i esdevindrà clau en la capacitat d’accés a la informació sigui quin sigui el mitjà emprat, tant el llibre clàssic com per mijtà de les noves tecnologies. Per aquest motiu aconseguir que tots els nostres usuaris desenvolupin una lectura funcional és un dels nostres objectius primordials, i el Glifing és una eina que ens ajuda a assolir aquest objectiu.

El mètode Glifing és una eina que permet treballar la velocitat lectora i la precisió d’aquesta com a finalitats fonamentals al mateix temps que de forma secundaria també es treballa la comprensió lectora. Convé tenir en compte que paral·lelament estimula d’altres habilitats cognitives com la memòria de treball i la velocitat de processament, tot i que amb una menor intensitat, sent l’objectiu bàsic de treball per mitjà d’aquesta metodologia la millora de la velocitat i la precisió lectora.

Per altre banda, el mètode Glifing al estar basat en l’ús de les noves tecnologies, facilitant l’accés ja sigui per mitjà de l’ordinador, tauleta o mòbil, resulta més atractiu pels nens i nenes, així com interactiu i dinàmic, potenciant d’aquesta manera la motivació per a la realització de les tasques i millorant

Cal tenir en compte que el Glifing no substitueix la reeducació psicopedagògica o logopèdica de la dislèxia, el Glifing ens ajudarà molt a millorar el ritme lector del nen dislèctic però caldrà seguir treballant altres aspectes que el Glifing no cobreix plenament com la velocitat de processament, l’orientació espacial i la consciència fonològica com a aspectes bàsics i d’altres en funció de cada cas específic.

Els principals beneficiats del mètode seran nens i nenes amb retard de l’adquisició de la lectura i l’escriptura, aquells que presenten una velocitat lectora baixa, dislèctics i nens i nenes amb problemes d’aprenentatge en els que la lectura es veu afectada.

Si voleu saber més sobre el mètode us deixem aquest video breu que n’explica les bases i també us convidem a que visiteu la seva web: www.glifing.com

Si necessiteu més informació no dubteu en contactar amb nosaltres

 

Leave a reply