• 28 D'ABRIL DE 2013
  • 0

  Aprenentatge emocional i resolució de conflictes

  Desenvolupar el coneixement en el camp afectiu i en les relacions interpersonals no és considerat com particularment intel•ligent pel sistema establert, el què ocasiona que aquests ensenyaments no figurin en el currículum, pel que es crea analfabets emocionals. Són persones que poden realitzar un problema matemàtic utilitzant una arrel quadrada però que en la seva

  • 28 DE FEBRER DE 2013
  • 0

  Dislexia. Intervención en el aula

  Hay varias orientaciones que pueden ayudar al profesorado a manejar de una manera más adecuada el día a día de un alumno/a con estas características: 1. Comprender el trastorno, sus dificultades y consecuencias. 2. Mejorar aspectos curriculares y/o académicos: permitir al alumno estar cerca del profesor y de la pizarra para centrar su atención y

  • 7 DE NOVEMBRE DE 2012
  • 0

  Tècniques d’Estudi: L’ Esquema

  Per a finalitzar tot el procés d’aprenentatge, és necessari realitzar un esquema. Un esquema és una representació gràfica i simbòlica dels seus continguts. D’aquesta manera es recullen de forma organitzada les idees principals amb brevetat i concisió, permetent així, captar l’estructura del contingut d’un sol cop de vista. De la mateixa manera que succeeix amb

  • 11 D'OCTUBRE DE 2012
  • 0

  Tècniques d’Estudi: El Resum

  Per a proseguir amb el procés d’aprenentatge, hem de realitzar la síntesi o resum del text, realitzant-la després de la lectura i el subratllat. La síntesi és una activitat necessària que ens ajuda a entendre i interpretar allò que s’ha d’aprendre. Per a poder realitzar-la adequadament s’han de tenir en compte una sèrie de característiques:

  • 9 DE MAIG DE 2012
  • 1

  Tècniques d’Estudi: El Subratllat

  A l’article anterior, vem comentar que tractariem cadascun dels punts que ens ajudaria a estudiar i a comprendre millor allò què estudiem. El concepte del què parlarem en aquest cas, és del Subratllat. El subratllat és una bona tècnica d’anàlisi del contingut del text i ajuda a realitzar una lectura comprensiva així com una síntesis

  • 4 D'ABRIL DE 2012
  • 0

  La comprensió lectora, el nostre gran aliat

  Quan ens trobem davant d’un nen amb problemes de comprensió i per tant, amb dificultat per entendre la lectura, és important treballar aquells aspectes que fomenten aquests dos elements: la lectura i la seva comprensió. Els alumnes amb aquestes dificultats, sovint, quan se’ls hi explica el tema que han d’estudiar  l’entenen i l’aprenen, però si

  • 22 DE DESEMBRE DE 2011
  • 0

  Perquè són importants els signes de puntuació?

  Per poder introduir aquest tema,s’ha pensat en començar amb un text, que diu així: “Un home ric estava molt malalt. Va demanar paper i llapis, i va escriure: Deixo els meus bens a la meva germana no al meu nebot mai es pagarà el compte del sastre res als pobres.” L’home va morir abans de

  • 15 DE NOVEMBRE DE 2011
  • 0

  Els hàbits i l’estudi

  Una de les principals dificultats que tenen els nois i noies avui en dia per posar-se a estudiar, és la manca d’hàbits d’estudi. Aquestes dificultats poden recaure en: –          No veure la utilitat d’estudiar: “estudiar no em serveix per a res”. –          Assignatures amb un alt grau de dificultat: “no entenc res, per molt que

  • 26 D'OCTUBRE DE 2011
  • 0

  Dificultats en la comprensió lectora, com podem intervenir?

  Les dificultats de comprensió lectora es poden atribuir a diferents hipòtesis: -Als processos deficients en la descodificació, tot i que diversos estudis indiquen que aquest factor no és una causa important. -A una limitació en la memòria a curt termini. Per comprendre un text és necessari emmagatzemar la informació en la memòria per establir relacions

  • 17 D'OCTUBRE DE 2011
  • 0

  Pautes per organitzar les tasques a casa

  Tota llar necessita tenir un ordre i una organització i els nostres fills ens poden ajudar a fer-ho possible. Des d’edats primerenques els nens poden ajudar a casa realitzant petites tasques, i aquestes es poden anar augmentant a mesura que es van fent grans. Com saber què se li pot demanar a un nen de