• 11 DE OCTOBER DE 2012
  • 0

  Tècniques d’Estudi: El Resum

  Per a proseguir amb el procés d’aprenentatge, hem de realitzar la síntesi o resum del text, realitzant-la després de la lectura i el subratllat. La síntesi és una activitat necessària que ens ajuda a entendre i interpretar allò que s’ha d’aprendre. Per a poder realitzar-la adequadament s’han de tenir en compte una sèrie de característiques:

  • 9 DE MAY DE 2012
  • 1

  Tècniques d’Estudi: El Subratllat

  A l’article anterior, vem comentar que tractariem cadascun dels punts que ens ajudaria a estudiar i a comprendre millor allò què estudiem. El concepte del què parlarem en aquest cas, és del Subratllat. El subratllat és una bona tècnica d’anàlisi del contingut del text i ajuda a realitzar una lectura comprensiva així com una síntesis

  • 4 DE APRIL DE 2012
  • 0

  La comprensió lectora, el nostre gran aliat

  Quan ens trobem davant d’un nen amb problemes de comprensió i per tant, amb dificultat per entendre la lectura, és important treballar aquells aspectes que fomenten aquests dos elements: la lectura i la seva comprensió. Els alumnes amb aquestes dificultats, sovint, quan se’ls hi explica el tema que han d’estudiar  l’entenen i l’aprenen, però si

  • 22 DE DECEMBER DE 2011
  • 0

  Perquè són importants els signes de puntuació?

  Per poder introduir aquest tema,s’ha pensat en començar amb un text, que diu així: “Un home ric estava molt malalt. Va demanar paper i llapis, i va escriure: Deixo els meus bens a la meva germana no al meu nebot mai es pagarà el compte del sastre res als pobres.” L’home va morir abans de

  • 15 DE NOVEMBER DE 2011
  • 0

  Els hàbits i l’estudi

  Una de les principals dificultats que tenen els nois i noies avui en dia per posar-se a estudiar, és la manca d’hàbits d’estudi. Aquestes dificultats poden recaure en: –          No veure la utilitat d’estudiar: “estudiar no em serveix per a res”. –          Assignatures amb un alt grau de dificultat: “no entenc res, per molt que

  • 26 DE OCTOBER DE 2011
  • 0

  Dificultats en la comprensió lectora, com podem intervenir?

  Les dificultats de comprensió lectora es poden atribuir a diferents hipòtesis: -Als processos deficients en la descodificació, tot i que diversos estudis indiquen que aquest factor no és una causa important. -A una limitació en la memòria a curt termini. Per comprendre un text és necessari emmagatzemar la informació en la memòria per establir relacions

  • 17 DE OCTOBER DE 2011
  • 0

  Pautes per organitzar les tasques a casa

  Tota llar necessita tenir un ordre i una organització i els nostres fills ens poden ajudar a fer-ho possible. Des d’edats primerenques els nens poden ajudar a casa realitzant petites tasques, i aquestes es poden anar augmentant a mesura que es van fent grans. Com saber què se li pot demanar a un nen de

  • 10 DE OCTOBER DE 2011
  • 0

  Els errors ortogràfics

  L’ortografia és la part de la gramàtica que estudia l’ús correcte a l’escriure les lletres, accents, signes, … per poder ser compartits i interpretats correctament quan es llegeixen. Quan comencem amb l’escriptura podem realitzar dos tipus d’errors ortogràfics anomenats Ortografia natural i Ortografia arbitraria. La Ortografia Natural implica processos naturals de reconeixement de la paraula

  • 3 DE OCTOBER DE 2011
  • 0

  Dificultats en la resolució de problemes

  Les matemàtiques sol ser l’assignatura que més dificultats comporta en l’escola. Les majors dificultats acostumen a centrar-se fonamentalment en l’aritmètica: els aspectes relacionats amb el càlcul i la resolució de problemes. Una dada que molts desconeixen és que el procés de construcció del coneixement matemàtic comença molt abans de l’educació primària. El moviment és un

  • 26 DE SEPTEMBER DE 2011
  • 0

  Dificultats per l’estudi

  A vegades, ens podem trobar amb nois i noies que poden presentar una sèrie de dificultats per l’estudi, ja sigui per problemes de concentració, manca de base,… que s’han d’anar superant. Amb aquest petit article, es vol fer esment bàsicament als 8 problemes més habituals: –          Manca de dots naturals: molt freqüent entre la creença