Els hàbits i l’estudi

Una de les principals dificultats que tenen els nois i noies avui en dia per posar-se a estudiar, és la manca d’hàbits d’estudi. Aquestes dificultats poden recaure en:

–          No veure la utilitat d’estudiar: “estudiar no em serveix per a res”.

–          Assignatures amb un alt grau de dificultat: “no entenc res, per molt que em posi a estudiar, suspendré”.

–          Por el fracàs: “encara que estudiï molt, segur que suspenc”.

–          Entorn poc adequat (sorolls, interrupcions, distraccions,…). Per estudiar, és necessari no tenir cap aparell electrònic a prop, ja que pot provocar les distraccions, i acabar jugant enlloc d’estudiar. Per això el millor seria estudiar en un espai lliure d’aquests i, a més, que estigui lliure d’interrupcions (portes que s’obren i es tanquen,…) sorolls (televisor,…)

–          Masses activitats extraescolars. És possible que alguns nois/es quan arriben a casa i han d’obrir el llibre per començar a estudiar o fer els deures, estan tan cansats que prefereixen no fer res. Per això, és important equilibrar les activitats extraescolar al llarg de la setmana.

–          Preocupacions de tipus emotiu. Sobretot a l’adolescència, els nois/es comencen a tenir certes preocupacions de caràcter emocional que s’han de tenir en compte. Sempre que sigui possible, es pot parlar amb ell o ella per tal de poder trobar una bona orientació.

 

El més important per aconseguir uns hàbits per l’estudi és l’organització.

L’organització és un dels elements fonamentals a l’hora de començar a estudiar.

Per realitzar aquesta organització, seria important confeccionar un horari realista (fer un “planning” bàsic de la setmana. Aquest hauria de ser flexible i obert a possibles imprevistos, s’ha de deixar temps pel descans, veure la televisió, …)

S’ha d’aconseguir complir aquest horari per rutina.

A l’hora de fer l’horari, s’ha de pensar quin és el millor moment del dia per estudiar. Cal començar per les assignatures més fàcils, passant per les més difícils, i acaben altre vegada amb les fàcils.

–          On i com estudiar:

 • En una habitació (si pogués ser ) d’ús exclusiu, ben airejada i ventilada, amb el mínim de sorolls i distractors (revistes, jocs, televisió, música,…)
 • Taula de treball àmplia, amb tot el material que necessitem.
 • Llum preferiblement natural, i una llum (artificial) que provingui del costat contrari de la mà amb la que escrivim.
 • Taula i cadira proporcionades a la mida del nen, i que siguin còmodes, però no en excés.
 • Tenir cura de la postura (esquena recta, recolzada a la cadira,…)
 • A cada hora d’estudi, descansar 10 minuts. Aprofitar els períodes de descans per anar al lavabo, berenar, trucar als amics…
  • Com estudiar a diari?
   • Nens de 5 a 6 anysà 15-30min/dia; 3-4 dies/setmana
   • Nens de7 a12 anysà 1-2 h/dia; 5 dies/setmana
 • Dormir una mitja de8 a12 hores, segons l’edat del nen, per tenir un bon rendiment al següent dia. (No dormir suficient provoca fatiga i cansament)
Leave a reply