Tècniques d’Estudi: El Subratllat

A l’article anterior, vem comentar que tractariem cadascun dels punts que ens ajudaria a estudiar i a comprendre millor allò què estudiem.

El concepte del què parlarem en aquest cas, és del Subratllat.

El subratllat és una bona tècnica d’anàlisi del contingut del text i ajuda a realitzar una lectura comprensiva així com una síntesis del mateix.

Subratllar consisteix en destacar en el text alguna paraula, frase o part del contingut que volem ressaltar. Això ens aporta grans avantatges:

–       facilita l’estudi actiu,

–       personalitza l’estudi fent-lo motivador,

–       permet diferenciar les idees principals,

–       augmenta la concentració,

–       simplifica les fases següents (resum i esquema) i

–       facilita el repàs i la precisió del text.

A més, la lectura del subratllat, permet recuperar allò més important del text.

La Tècnica del Subratllat implica:

–       Llegir, entenent les idees que el text inclou.

–       Seleccionar, realitzant marques o senyals previs sobre el text (marcar idea principal, conceptes importants, …)

–       Subratllar en una segona lectura.

La lectura comprensiva és un requisit previ fonamental. Aquesta, es caracteritza per interpretar el significat del text, és a dir, aprofundir en el contingut i en les idees.

Quan realitzem el subratllat cal fer algunes marques que ens ajudin a diferenciar les idees principals de les secundàries, així com les paraules clau.

Consells per a realitzar un subratllat aderquat:

  1. Subratllar en una segona lectura, ja que en aquesta és quan tenim una visió i estructura global del text.
  2. Subratllar paràgraf per paràgraf. Habitualment cada paràgraf té una idea principal.
  3. Marcar les paraules claus.
  4. Evitar subratllar paraules desconegudes. Quan apareguin, buscar el seu significat.
  5. Subratllar el mínim necessari.
  6. Utilitzar un codi personal que ajudi a facilitar el significat d’allò estudiat.
  7. Evitar estudiar d’un llibre subratllat per una altra persona.

Seguint aquests passos aconseguirem realitzar una bona tècnica del subratllat, el qual ens servirà, a més, de gran ajuda per les tècniques del resum  i l’esquema.

 

Font:

Ballenato, G. (2010). Técnicas de estudio. El aprendizaje activo y positivo. Madrid: Ediciones Pirámide.

Leave a reply