La comprensió lectora, el nostre gran aliat

Quan ens trobem davant d’un nen amb problemes de comprensió i per tant, amb dificultat per entendre la lectura, és important treballar aquells aspectes que fomenten aquests dos elements: la lectura i la seva comprensió.

Els alumnes amb aquestes dificultats, sovint, quan se’ls hi explica el tema que han d’estudiar  l’entenen i l’aprenen, però si l’han d’aprendre sols amb el llibre els hi costa. A més es senten defraudats per què tot l’esforç realitzat no els hi dóna resultats. Per millorar aquests aspectes, és qüestió de realitzar els mètodes sobre la millorar de la comprensió i velocitat lectora.

Els elements que s’han de tenir presents són:

–          Millorar la velocitat lectora: es pot aconseguir realitzant el menor nombre de fixacions possibles en cada línea. Per cada línea s’hauria d’abastar el major nombre de paraules possibles. Exemple:

  • Cada dia / he de proposar-me / estudiar una mica /

Els espais entre barres és el grup de paraules que s’han de percebre en un sol cop de vista. També es pot augmentar la velocitat lectora llegint tres pàgines seguides d’un llibre que motivi i/o agradi.

  1. La primera pàgina s’ha de llegir a una velocitat normal, però intentant entendre el que es llegeix.
  2. La segona pàgina, s’ha de llegir a la màxima velocitat, sense preocupar-se d’entendre-ho o no i sense tornar enrere.
  3. La tercera pàgina, s’ha de llegir a la màxima velocitat possible, però entenent el que es llegeix i procurant no tornar enrere.

Aquest exercici s’hauria de realitzar 5 dies a la setmana durant tres setmanes i descansar una. Progressivament anirem observant una millora en la velocitat.

–          Millorar la comprensió lectora: per aconseguir-ho, s’ha de realitzar sota tres directrius:

  • Explorar: saber de que tracta el text. Una primera lectura ràpida.
  • Subratllar: allò que es creu que és més important.
  • Lectura: llegir tot allò que s’ha subratllat per veure si hi ha una coherència i una estructura.

De manera opcional, però recomanable, es podria copiar en un full, amb una clara i bona lletra, allò que s’ha subratllat.

–          El subratllat i els esquemes: L’objectiu del subratllat és destacar les idees principals del text. S’hauria d’aconseguir, amb allò que s’ha subratllat, recordar el contingut del text. L’objectiu dels esquemes és veure de manera ordenada i jeràrquica tot el contingut que s’ha d’estudiar, de manera que cal seleccionar les idees importants de manera acurada. Un cop es té els esquemes fets, només s’ha de posar nom a les relacions causals per poder realitzar un bon resum del text.

En articles posteriors, tractarem de manera més concreta i concisa cadascun d’aquests apartats.

Leave a reply