• 14 DE SEPTEMBER DE 2020
  • 0
  Dislexia: concepto y abordaje

  Dislexia: concepto y abordaje

  La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de base neurobiológica, una dificultad para adquirir la lectura que presentan algunos niños con inteligencia, motivación y escolarización normalizada. El niño disléxico presenta una lectura poco automatizada con errores, como rotaciones, inversiones …, de impresión costosa, enlentida y, a menudo, con una comprensión bastante preservada. Por lo

  • 28 DE JUNE DE 2019
  • 0
  Emocions i dificultats d’aprenentatge

  Emocions i dificultats d’aprenentatge

  Les dificultats d’aprenentatge, sovint de forma secundària a aquestes, poden generar dificultats en el desenvolupament emocional i conductual dels nens i nenes que les presenten. Hem de tenir en compte que les dificultats d’aprenentatge impliquen molts cops un desajust escolar que pot repercutir en l’infant en diferents aspectes rellevants del seu desenvolupament social i personal,

  • 12 DE JUNE DE 2019
  • 0
  Taller de lectura i escriptura

  Taller de lectura i escriptura

  Taller de Lectura i Escriptura. Juliol de 2019. L’estiu és un periode de temps òptim per a poder treballar d’una forma més lúdica aquells aspectes en els que els infants presenten dificultats. La lectura i l’escriptura són els aprenentatges més importants de l’Educació Primària, junt amb el numèric, en el nostre taller treballem els aspectes

  • 29 DE MAY DE 2019
  • 0
  Pors infantils

  Pors infantils

  Un dels motius més freqüents de consulta són les pors infantils. La por és una emoció bàsica reconeguda en totes les cultures que ens ajuda a sobreviure quan apareix un perill. És una reacció adaptativa que promou la nostra adaptació a l’entorn i ens prepara per actuar davant les amenaces. Quan apareix un perill, el

  • 24 DE MAY DE 2019
  • 0
  Promoció Glifing estiu de 2019

  Promoció Glifing estiu de 2019

  Durant el que queda de maig i durant el juny de 2019 us podeu acollir a la promoció d’estiu de Glifing en la que la quota de matrícula es veu reduïda a la meitat del seu preu habitual. El métode Glifing és un mètode basat en una aplicació online, ampliament estudiada, en la que es

  • 11 DE NOVEMBER DE 2017
  • 0
  Logopèdia: quan convé iniciar el tractament

  Logopèdia: quan convé iniciar el tractament

  Des de la logopèdia identifiquem diferents causes o alteracions que poden dificultar un desenvolupament correcte del llenguatge i la parla durant el procès d´adquisició d´aquests aspectes tant importants per a la comunicació. Encara que el ritme evolutiu de cada nen és diferent, no hem d´oblidar que, quan més aviat tractem les alteracions o dificultats en

  • 27 DE OCTOBER DE 2017
  • 0
  Discalcúlia: concepte i signes d’alerta

  Discalcúlia: concepte i signes d’alerta

  Dins dels Trastorns d’Aprenentatge, la  Discalcúlia és el trastorn menys conegut i menys investigat fins al moment, però en el transcurs dels últims anys ha anat incrementant l’interès per la Discalcúlia, donant peu a nous coneixements, tant en la seva detecció com en el seu tractament. Primer de tot, és molt important entendre què és.

  • 13 DE OCTOBER DE 2017
  • 0
  Dislèxia: concepte i abordatge

  Dislèxia: concepte i abordatge

  La dislèxia és un trastorn específic de l’aprenentatge de base neurobiològica, una dificultat per adquirir la lectura que presenten alguns nens amb intel.ligència, motivació i escolarització normalitzada. El nen dislèctic presenta una lectura poc automatitzada amb errors, com rotacions, inversions…, d’impressió costosa, enlentida i, sovint, amb una comprensió força preservada. Per tant, parlem de dislèxia

  • 29 DE SEPTEMBER DE 2017
  • 0
  Ansietat infantil i adolescent: definició i pautes per a casa

  Ansietat infantil i adolescent: definició i pautes per a casa

  L’ansietat és el mecanisme que ens permet adaptar-nos al medi, activant l’alerta davant estímuls perillosos que sorgeixen en el nostre entorn. Possibilitant així el desenvolupament d’una resposta adaptativa i adient a la situació. Entrem en conflicte quan aquesta ansietat és desproporcionada i inadequada. Quan l’individu es posa en alerta davant estímuls que no són perillosos,

  • 27 DE JULY DE 2017
  • 0
  Incorporació del mètode Glifing al Centre Giner

  Incorporació del mètode Glifing al Centre Giner

  Amb la voluntat de seguir millorant l’atenció als nens i nenes del centre aquest any hem decidit incorporar la metodologia Glifing a les intervencions de caire psicopedagògic i logopèdic que realitzem al centre Giner. El principal motiu de la incorporació del mètode esdevé les possibilitats que ens proporciona aquest mètode de millorar els processos de