Terapia de Moviments Rítmics i reflexes primitius

La Terapia de Moviments Rítmics i d’Integració de Reflexes Primitius és una terapia de Reorganització neurofuncional, la qual té un doble objectiu, per una banda estimula el desenvolupament del Sistema Nervios, especialment el Tronc Encefàlic, el Cerebel i els Ganglis Basals i d’altre banda ajuda a la integració dels Reflexes Primitius del nen.

¿Per què és important estimular els el Tronc Encefàlic, el Cerebel i els Ganglis Basals?

Aquestes estructures del Sistema Nerviós són les estructures més primaries i incideixen de forma cabdal en les funcions bàsiques del processament sensorial, del moviment i del desenvolupament d’aspectes de caire tan rellevant com el to muscular o el control postural i els automatismes.

La Terapia de Moviments Rítmics pretén que aquestes estructures presentin un funcionament óptim o el més adequat que sigui possible, d’aquesta forma es llibera el sistema límbic (la part del cervell que s’ocupa del desenvolupament emocional, el joc i l’aprenentatge, atenció i memoria) i el cortex (la part més evolucionada del cervell que s’ocupa del pensament).

Així doncs es pot aconseguir un funcionament més adequat de les habilitats cognitives més importants per a l’aprenentatge, ja que le sistema límbic i el cortex es poden ocupar de les funcions que realment li pertoquen, enlloc d’ocupar-se d’aspectes més bàsics que els hi pertoquen al tronc encefàlic o al cerebel.

¿Que són els reflexes primitius i quina incidència poden tenir en l’aprenentatge?

Els reflexes primitius són els moviments que realitza el nadó de forma innata i l’ajuden a madurar les seves primeres habilitats tant en relació al desenvolupament psicomotor com en relació al desenvolupament de respostes de fugida-atac, i serveixen de punt de partida per a que el nen pugui desenvolupar totes les seves potencialitats.

No obstant, els reflexes primitius tenen una vida curta i la majoria d’ells han de ser integrats abans dels 3 anys, d’altre banda poden tenir implicacions rellevants per al desenvolupament de l’infant, tant en relació al seu desenvolupament emocional, com en relació a l’aprenentatge o bé en la regulació de la seva conducta.

A mode d’exemple, el Reflexe de Moro és la primera resposta de protecció del nen de forma que quan s’espanta, ja sigui per un estimul auditiu, visual, tàctil o propi del moviment. En aquest moment el nen allibera Cortisol (l’hormona Patro del reflexe de Morode l’estrés) i realitza una resposta motor consistent en obrir els braços, agafar aire, començar a plorar i tancar els braços el pit en un moviment de protecció. No obstant, aquest reflexe s’hauria d’haver integrat abans dels 6 mesos. D’altre manera el nen pot desenvolupar una resposta d’hipersensibilitat, ja sigui visual, auditiva, tàctil o en relació al moviment. Això provocarà que visqui en una situació constant d’estrés, mostrant-se molt reactiu als estimuls que activen el reflexe. D’aquesta manera podran tendir a comportar-se de dues maneres, o bé de forma molt inhibida, amb moltes dificultats per connectar amb l’exterior o bé de forma molt expansiva en un afany d’intentar controlar tots els estimuls que es donen al seu voltant. Lògicament, ambdues conductes provocaran moltes dificultats en el seu desenvolupament tant social com en relació a l’aprenentatge.

Mes tard el nen amb el reflexe de Moro actiu no realitzarà la resposta típica d’aquest reflexe cada cop que aquest s’activi, ja que tendirà a controlar-lo de forma conscient, el que implicarà encara una major dificultat, ja que estarà implicant el Cortex en funcions que no li pertoquen, restant-li d’aquesta manera eficiencia als processos més importants del cortex com el processament de la informació auditiva i visual, l’atenció, la planificació, el judici i el raonament.

Alguns símptomes que ens poden indicar la presència de Reflexes primitius

La presència de Reflexes Primitius després dels 3 anys és un símptoma d’immaduresa del Sistema Nervios, el que implicarà dificutats en el seu desenvolupament. Alguns dels símptomes que podrem observar més fàcilment de la presència de Reflexes primitius són els següents (els símptomes dependràn del reflexe present):

– Hipersensibilitat auditiva o visual, el que provoca que es sobrexcitin davant de sorolls forts o continuats o bé davant d’estimuls visuals estresants.

– Equilibri pobre

– Males postures

– Dificultats en la coordinació motora gruixuda, especialment en moviments creuats, es a dir, quan ha de coordinar entre costats del cos (per exemple entre mà dreta i peu esquerre).

– Dificultats en la coordinació motora fina, mala lletra.

– Problemes en el control d’esfinters, eneuresí

– Tendència a caminar de puntetes.

– Problemes d’atenció i concentració

Com treballa la TMR per a corregir els Reflexes primitius i les disfuncions de les bases del Sistema Nervios

A partir de l’avaluació dels Reflexes primitius en el nen i de la seva coordinació motriu es prepara un programa fonamentalment motor per a que els pares l’executin de forma diaria a casa, el programa no comporta més de 20 minuts diaris i es tracta d’uns exercicis senzills que treballen tant en la maduració de les bases del Sistema Nervios com en relació a la integració dels reflexes primitius.

Més informació sobre els reflexes primitius i la TMR

A la presentació que segueix hi podeu trobar més informació, tant sobre la terapia com sobre la incidència de la permanència de reflexes primitius en el desenvolupament d’adults i infants. Davant qualsevol dubte no dubteu en contactar amb nosaltres.

Leave a reply