Terapia de Moviments Rítmics i reflexes primitius

La Terapia de Moviments Rítmics i d’Integració de Reflexes Primitius és una terapia de Reorganització neurofuncional, la qual té un doble objectiu, per una banda estimula el desenvolupament del Sistema Nervios, especialment el Tronc Encefàlic, el Cerebel i els Ganglis Basals i d’altre banda ajuda a la integració dels Reflexes Primitius del nen. ¿Per què