Què són les habilitats socials?

Les Habilitats Socials es poden definir com un conjunt de capacitats i destreses interpersonals, que ens permeten relacionar-nos amb altres persones de manera adequada, sent capaços d’expressar els nostres sentiments, opinions o necessitats en diferents contextos o situacions, sense experimentar tensió, ansietat o altres emocions negatives.

Es de gran importància que existeixi un òptim desenvolupament d’aquestes habilitats socials, degut a la repercussió que tindran aquestes en l’adaptació dels nens i nenes a l’entorn, també disminuint la possibilitat de problemàtica relacionada amb salut mental infantil. Per això, hem de tenir en compte que aquestes habilitats socials poden ser apreses i així poder desenvolupar una conducta social adequada per no patir el malestar que pot arribar a generar un dèficit d’aquestes.

Degut a que vivim en societat i és part de la nostra naturalesa, és de gran rellevància tenir unes bones habilitats socials per poder gaudir d’una vida emocionalment sana.

Quines són les habilitat socials?

Les habilitats socials inclouen comportaments bàsics, que serien aquelles habilitats que tenim més automatitzades. Entre les quals podem trobar:

 • Escoltar
 • Iniciar i mantenir una conversa.
 • Presentar-se o presentar altres persones.
 • Realitzar preguntes.
 • Donar les gràcies.

Per altre banda, trobem les habilitats socials complexes, que son aquelles que requereixen més esforç per part nostre. En aquest cas, és necessari l’aprenentatge de les habilitats socials bàsiques per desenvolupar les complexes. Entre les quals podem trobar:

 • Ser empàtic
 • Intel·ligència emocional
 • Assertivitat
 • Resolució de problemes (definir un problema, negociar i avaluar solucions)
 • Comunicació i expressió emocional
 • Negociació
 • Demanar ajuda

Com adquirim les habilitats socials?

Som essers socials, pel que la comunicació amb la resta de persones es una cosa necessària que ens permet sobreviure, créixer, nodrir-nos y viure en pau. Per això, aquestes habilitats de les que parlem, son fonamentals per evitar conflictes o malentesos.

Durant el nostre desenvolupament anem aprenent aquestes competències socials com a resultat de les interaccions amb altres persones. Aquest fet, recobra total importància sobretot en l’etapa infantil, els primers anys de vida són fonamentals en els aprenentatges d’aquestes habilitats.

Durant aquest procés social prèviament comentat, podem anar fent aquesta adquisició des de diferents àmbits:

Primer de tot, poden ser experiències directes que visqui el nen o nena. Això és degut a que des de ben petits estan rodejats de persones i comencen a assajar aquestes conductes socials des d’una edat molt primerenca. D’aquesta manera van interpretant i incorporant aquestes habilitats socials a la seva manera de ser.

Per altre banda, la imitació recobra un paper clau en aquest aprenentatge. Al igual que en altres ocasions, els nens i nenes també utilitzen la imitació per observar i aprendre a interpretar les habilitats socials dels adults més propers.

Per últim, no podem oblidar la importància del reforç, ja sigui que provingui dels adults i/o dels iguals. Aquest reforç social produeix que és desenvolupin determinades conductes o d’altres.

Independentment d’aquest procés, la part positiva de tot això és que mai és tard per començar a desenvolupar les nostres habilitats socials. Al igual que el comportament, aquest es pot aprendre i potenciar-se.

Què pot provocar una falta o un escàs desenvolupament de les habilitats socials?

 • Malestar emocional. Degut a que som esser socials, necessitem en major o menor mesura el contacte amb els altres, la companyia i l’estima dels demés, sent fonamental pel nostre equilibri emocional. En cas d’haver una absència de relacions socials, pot comportar a un malestar emocional associat.
 • Dificultat en les relacions amb els altres. Un escàs desenvolupament de les habilitats socials pot potenciar trets de personalitat que dificultin a la persona per fer nous amics o relacionar-se.
 • Baixa autoestima. Quan tenim poques habilitats socials, és possible que costi interaccionar en l’entorn social. En ocasions, els nens o nenes pensen que això és culpa seva, i pot provocar que disminueixi la seva autoestima.
 • Dificultat per expressar-se. Això és pot donar ja que hi haurà dificultats per saber i poder expressar el que desitgen, o fins i tot poder donar la seva opinió o dir que no.
 • Dificultats escolars. En ocasions, pot acabar afectant a l’àrea escolar, degut a que es produeix una inadaptació social, arribant a provocar fracàs escolar o no tenir ganes d’anar a l’escola.

Perquè és important tenir un bon domini de les habilitats socials?

Com hem vist prèviament, el tema de les habilitats socials està present de manera constant en la nostra vida diària, ja sigui pel domini o escassetat d’aquestes, tant en ambients familiars, laborals o entre amics. Per tant, es considera essencial poder aprendre i desenvolupar aquestes habilitats en un mateix, per poder aconseguir unes relacions optimes i satisfactòries amb les demes persones.

Un dels beneficis més important recau en l’àrea social, degut a que tenir unes bones habilitats socials o quan realitzem un bon entrenament d’aquestes habilitats, es produeix una repercussió positiva en les nostres relacions interpersonals. Això es pot veure reflectit en la nostra capacitat de resoldre conflictes, en la nostra expressió emocional, etc. A més, aquest conjunt també comporta que les relacions s’enforteixin.

Finalment, no podem oblidar la part més individual del nen o nena. Tenir com a eina les habilitats socials, farà que es sentin bé amb ells mateixos. Molts cops ens pot afectar el que pensin de nosaltres, o realitzem coses per agradar als altres, tot i que per nosaltres mateixos no les faríem. Treballant les habilitats socials, aprendran a posar límits, a conèixer els seus drets, aprendre a dir que no i poder respectar-se a un mateix. A més a més, dominar-les pot evitar ansietat davant situacions socials difícils o noves, facilitant la resolució de problemes, la comunicació emocional i les relacions amb els altres.

Els nostres psicòlegs infantils

Marina Camacho BN

MARINA CAMACHO

Psicòloga infantil

psicoleg sabadell

SILVIA MONTLLOR

Psicòloga infantil

psicoleg sabadell

JORDI CASTELLS

Psicòleg infantil

psciologa sabadell

IVET VIDAL

Psicòloga infantojuvenil

Autora del present artícle: Olalla Aranda, psicòloga del Centre Giner. Linkedin

 

Bibliografia

 • Betina Lacunza, Ana, & Contini de González, Norma (2011). Las habilidades sociales en niños y adolescentes. Su importancia en la prevención de trastornos psicopatológicos. Fundamentos en Humanidades, XII(23),159-182.
 • Roca, E. (2003). Cómo mejorar tus habilidades sociales. (Cuarta edición revisada. ed.). ACDE Ediciones.

Estàs interessat en els nostres serveis de Tallers d’Habilitats Socials a Sabadell o tens algun dubte? No dubtis en contactar amb nosaltres

Formulari de Contacte

Ens posarem en contacte amb vosaltres el més aviat possible.

Més informació

¿Necessiteu més informació sobre els nostres serveis de psicologia infantil?