La discalcúlia es caracteritza per una dificultat específica per a l’aprenentatge i comprensió de les matemàtiques, afectant tant els processos de càlcul, comprensió del significat de les operacions i la seva utilització en la resolució de problemes matemàtics. Generalment, els alumnes discalcúlics presenten un rebuig o frustració molt important davant de l’aprenetatge matemàtic, el que incideix encara més negativament en els seus resultats.

La discalcúlia molts cops pot trobar-se associada a altres trastorns de l’aprenenatge com la dislèxia o el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat associada (TDA-H), el que provoca que molts cops la discalcúlia no rebi el tractament oportú al quedar eclipsada per la major afectació dels altres trastorns de l’aprenentatge.

A mode de signes d’alerta, que ens podrien fer pensar en que es presenta una discalcúlia, podriem destacar els següents:

Utilització dels dits per a sumar i restar

Dificultats manifestes per a resoldre càlculs senzills

Problemes per a realitzar seriacions tant en odre directe com invers

Dificultat per contar enrere

Manca de comprensió del significat de les operacions

Dificultats per aprendre’s les taules de multiplicar

Dificultats molt rellevants per a realitzar processos bàsics com la suma i la resta portant o olvidar aquests processos amb facilitat

Un o dos símptomes no resultarien alarmants, però més enllà de 3 podrien indicar-nos la presència d’una dificultat específica en el càlcul.

Neropsicóloga_sabadell
  • Laura López

    Neuropsicòloga especialitzada en el tractament de la discalcúlia.

Com treballem la discalcúlia? 

La discalcúlia, en la majoria d’ocasions, amb un bon tractament acostuma a corregir-se total o parcialment amb un èxit notable a diferència d’altres trastorns de l’aprenentatge. El tractament consisteix en gran part en tornar a fer un aprenentatge comprensiu dels mecanismes matemàtics, assegurant la seva comprensió des de les seves bases, es a dir, la noció de nombre i quantitat, sense aquesta noció inicial no podrem assolir un bon rendiment en l’àrea de les matemàtiques.

El tractament no consisteix en practicar més, insistir més en les operacions o dedicar-hi més temps no corregirà la dificultat, sinó que molts cops la reforçarà, incrementant la frustració del nen enfront de les matemàtiques, com a molt ens permetrà temporalment incorporar algún procediment però que fàcilment després serà olvidat. Com indicàvem anteriorment, el tractament ha d’anar a l’àrrel del coneixment matemàtic, al mateix temps que serà necessari treballar altres habilitats cognitives bàsiques per a poder assolir uns resultats satisfactoris. El tractament variarà en funció de cada cas pero els processos bàsics a treballar en la majoria d’ells seràn:

– Noció de quantitat i nombre

– Gestió de la impulsivitat

– Comprensió dels algorismes matemàtics

– Seriacions

– Descomposició numèrica

– Estratègies de càlcul

No obstant, cada tractament dependrà de les dificultats presents, de les habilitats cognitives en que es presenten dificultats i de la edat del nen. Resultant sempre un tractament personalitzat en funció de les necessitats.

 

Estàs interessat en el tractament de la Discalcúlia o tens algun dubte? No dubtis en contactar amb nosaltres

Formulari de contacte

We will contact you within one business day.