Sistema d’Estimulació Neuro – Auditiva (Mètode SENA)

El mètode SENA és un mètode d’estimulació neuroauditiu pel tractament dels trastorns o problemes en el Processament Auditiu de la Informació. Aquest servei, es realitza de forma concertada amb el gabinet Diagnòstic i Intervenció en Psico-Audiología (DIPA), el qual es troba íntegrament dedicat al treball de la psico-audiologia i al treball dels Problemes de Processament Auditiu Central.

Saber més sobre el mètode SENA

 

 

Àrea de Reorganització Neurofuncional – Teràpia de Moviments Rítmics i Integració dels Reflexes Primitius.

La Teràpia de Moviments Rítmics i d’Integració de Reflexes Primitius és una teràpia de Reorganització neurofuncional, la qual té un doble objectiu, per una banda estimula el desenvolupament del Sistema Nerviós, especialment el Tronc Encefàlic, el Cerebel i els Ganglis Basals i d’altre banda ajuda a la integració dels Reflexes Primitius del nen.

Saber més sobre el servei de TMR

 

 

 

Mètode PADOVAN

El mètode Padovan es un mètode de reorganització neurofuncional aplicable a molts Trastorns del Desenvolupament, així com a diferents dificultats específiques del llenguatge i de l’aprenentatge.

Saber més sobre el mètode PADOVAN