Serveis

A continuació podeu conèixer els diferents serveis del nostre centre de Sabadell.

PSICOLOGIA

teràpia familiar

1

La psicologia centra la seva tasca en el diagnòstic i tractament de les dificultats o problemes de l’afectivitat o desenvolupament emocional, tant dels infants com dels adults, abordant aspectes com l’ansietat, les pors, les habilitats socials i relacionals. Així mateix, la psicologia s’ocupa de tractar els problemes en la conducta o el comportament.

PSICOPEDAGOGIA

2

La psicopedagogia és la disciplina que s’encarrega del diagnòstic i tractament de les dificultats d’aprenentatge. En aquesta àrea resulta fonamental realitzar un bon diagnòstic per a valorar els punts forts i febles del nen/a per a poder establir els objectius de treball necessaris i estar en coordinació amb els diferents professionals que treballen amb l’infant.

LOGOPÈDIA

logopedia sabadell

3

La logopèdia s’encarrega de l’avaluació i el tractament de les alteracions de la comunicació i el llenguatge. En aquest sentit des de la logopèdia es treballa tant l’articulació dels diferents sons de la llengua parlada, l’estructura del llenguatge o les alteracions de la veu. Així mateix també es treballen les alteracions de la regió orofacial com la deglució o la respiració.

REORGANITZACIÓ NEUROFUNCIONAL

teràpia sabadell

4

Les teràpies de Reorganització Neurofuncional tenen com a objectiu buscar el màxim desenvolupament del pacient en totes les seves capacitats i possibilitats, treballant amb una metodologia que procura activar el sistema nerviós directament, per mitjà de l’estimulació dels processos bàsics d’aquest.