La psicologia forense és una ciència experimental que recolza i assessora als jutges. Es tracta de la intersecció entre la psicologia i el dret. Totes dues ciències tenen com a objecte l’estudi de la persona, però els seus enfocaments i metodologia són dipsicologia_forense_barcelona_sabadellferents.

L’objectiu de la psicologia forense és proporcionar als processos judicials uns principis, tècniques i instruments psicològics que permetin una valoració rigorosa i objectiva de la conducta humana i pugui ajudar al jutge a dictar sentències i atendre les diverses necessitats.

El treball del psicòleg forense com a expert assessor en processos legals és un treball clínic i diagnòstic en el que emet un judici professional sobre una qüestió en concret. L’informe pericial elaborat pel psicòleg forense és un document escrit en el que el pèrit exposa les seves consideracions i conclusions sobre els fets que han sigut objecte de la perícia. Posteriorment, el pèrit haurà de ratificar l’informe verbalment en presència judicial.

 

Psicologia Forense en casos de dret de família

Els casos en les que intervé el psicoleg forense en dret de familia són els següents:

  • Guarda i custòdia de menors
  • Establiment de règim de visites i seguiment del mateix
  • Valoració de possibles efectes psicològics de la separació o divorci (síndrome de alienació parental, conflicte de lleialtats, cisma marital)

 

Descrivim breument aquestes darreres qüestions:

Síndrome de alienació parental: desordre que sorgeix en el context de disputes legals sobre la custodia dels fills. Es tracta d’una campanya de denigració del fill cap a un dels progenitors, sense cap mena de justificació, es a dir, que un dels progenitors condiciona negativament la visió de l’altre, sense una raó real. El fill està preocupat per veure a un dels progenitors com a totalment bo i l’altre com a totalment dolent.

Conflicte de lleialtats: es tracta d’una dinàmica familiar en que la lleialtat cap a un dels pares implica la deslleialtat cap a l’altre. El resultat acostuma a ser una lleialtat escindida, on s’assumeix incondicionalment la lleialtat cap a un dels progenitors en detriment del vincle amb l’altre progenitor.

Cisme marital: en aquesta situació cadascun dels membres de la parella es dedica a desprestigiar a l’altre davant dels fills, creant enfrontaments familiars en els que els nens participen activament.

Estàs interessat en els nostres serveis de psicologia forense o tens algun dubte? No dubtis en contactar amb nosaltres

Error: Contact form not found.