EMDR

L’EMDR (Desensibilització i Reprocessament mitjançant Moviments Oculars, en anglès: Eye Movement Desensitization and Reprocessing) és un abordatge terapèutic que ha demostrat ser molt eficaç en el tractament de molts problemes psicològics. La Dra Francine Shapiro és qui va descobrir i desenvolupar aquest mètode al 1987. En els darrers anys, s’han portat a terme diversos estudis que recolzen la seva eficàcia. Les investigacions recullen resultats en els que es mostra que aquest mètode és altament efectiu, més ràpid que altres abordatges terapèutics i els resultats que s’obtenen es mantenen en el temps.EMDR_Sabadell

El mètode consisteix en estimulació bilateral (visual, auditiva, tàctil,…) la qual ajuda a portar a terme el procés de dessensibilització i el reprocessament de situacions traumàtiques viscudes per la persona. Per tant, l’objectiu és ajudar a la persona a processar el record traumàtic per tal que de no provoqui malestar, o símptomes patològics, en el present. Entre les situacions traumàtiques que es treballen, en trobem dos tipus: traumes amb “T” (situacions traumàtiques greus, com per exemple: abús sexual, abús físic, accidents de trànsit,etc.) i traumes amb “t” (situacions d’estrès o dèficits prematurs, com per exemple: relació conflictiva amb la mare, relacions complicades de parella, rebuig per part dels companys a la feina, entre d’altres). Una vegada s’ha identificat la situació traumàtica, es treballa amb la persona per trobar la imatge d’aquella situació que més malestar continua generant en l’actualitat, els pensaments negatius associats així com les emocions i les sensacions corporals que moltes vegades acompanyen als records d’aquestes situacions traumàtiques.

En els seus inicis, l’EMDR s’utilitzava per treballar amb persones que patien de TEPT (Trastorn d’Estrès Posttraumàtic), però actualment, s’ha anat ampliat a altres trastorns: trastorns d’ansietat, trastorns de personalitat, trastorns d’estat d’ànim, situacions de pèrdua/dol, dolor crònic, entre d’altres.

Més informació a la web de l’associació espanyola d’EMDR: http://www.emdr-es.org/

Leave a reply