Pautes de treball en la dislèxia: ortografia i consciència fonológica.

La dislèxia és un dels trastorns de l’aprenentatge més comuns en la població infantil i adolescent, resultandislèxiat un trastorn que té la seva continuitat en la població adulta. No obstant, un bon treball psicopedagògic durant la infantesa i l’adolescència pot ajudar en gran mesura a que la incidència de la dislèxia sigui el menys baixa possible en el desenvolupament acadèmic dels estudiants i que tingui una menor rellevància quan ja són adults.

La lectura és un tema que hem tractat en diferents ocasions en el blog i és la principal afectació que es dona en la dislèxia, junt amb l’escriptura. Hem de tenir present que

 

Activitats de treball de la ortografia

 1. Visualització de paraules: (10 paraules o grups de 2 paraules)
  1. Visualitzar paraules d’us freqüent, especialment aquelles que tenen certa complexitat, per incloure vocals neutres, o àtones, així com paraules que poden portar a confusió sobre si van juntes o separades com “es va”, sobretot amb paraules sense significació directe.

i.      La visualització ha de ser en negre sobre fons blanc i amb un tamany relativament gran.

 1. Recordar visualment la paraula, sent capaç de “veure-la” mentalment i a partir d’aquí:

i.      Deletrejar-la  cap endavant, si hi ha més d’una paraula ha d’especificar l’espai i si hi ha accents també.

 1. Si s’equivoca ha de tornar a fer la visualització.

ii.      Deltrejar-la cap enrere.

iii.      Escriure-la

Amb nens i nenes de cicle superior i l’ESO es pot fer servir l’aplicació de Daniel Gabarró a Edudigital que resulta una bona eina per a treballar l’ortografia tant catalana com castellana.

 

Exemples d’activitats de treball de la Consciència Fonològica

 1.   Consciència fonològica: (tasques orals)
  1. Cercar rimes (aquest tema li resulta molt difícil)

i.      Buscar dues paraules que acabin igual que una proposada, per exemple: roda, boda, moda, cansada, …

 1. Canvis consonàntics

i.      Proposar una paraula i realitzar canvis en les consonants d’aquesta:

 1. Per exemple: habitació
  1. La b per una p: hapitació
  2. La c per una t: habitatió
  3. Paraules desordenades:

i.      Presentar paraules desordenades oralment d’un camp semàntic determinat i que ella oralment les hagi de recomposar. Iniciar amb paraules de màxim 3 síl·labes:

 1. Per exemple: Camp semàntic mobles
  1. Proposta: ma ri ar
  2. Solució: Armari
 2. Escriptura espontània
  1. Proposar un parell de paraules i escriure una oració en la que apareguin ambdues de forma espontània.

i.      Per exemple: avió i roda

ii.      Solució La roda de l’avió es va punxar abans de sortir de l’aeroport.

 1. Lectura lenta i fixant-se en com ha escrit les paraules i correcció dels errors.
 2. Si hi ha alguna errada que hagi comés i no l’hagi percebut corregir-la, a no ser que es tracti d’una norma ortogràfica massa complexe.

Podeu trobar més exemples d’activitats de treball de la consciència fonològica a la Dislexia.net, en concret a http://www.ladislexia.net/como-ayudar-a-mi-hijo-dislexico/

Leave a reply