Com motivar l’alumne davant la lectura

Sovint es veu la lectura i l’escriptura com coses tan naturals que no es para atenció en la complexe realitat del seu aprenentatge.

És per això, que a vegades cal motivar als nens i nenes  front la lectura, ja que per trobar sentit al què fem és necessari que el nen o nena, sàpiga què ha de fer: que conegui els objectius que es pretenen aconseguir amb la seva actuació i que es senti capaç de fer-ho.

Per poder aconseguir-ho s’han de tenir clars uns quants aspectes:

–          Els coneixements previs que té el nen/a. És a dir, què sap i què no sap, per poder relacionar-ho amb el que li proporciona el text, de manera que pugui adquirir nous coneixements.

–          És important que quan el nen tingui el text davant, es senti competent,  es senti capaç de llegir-lo i d’entendre’l.

–          En aquest sentit, el text ha de ser adequat al seu nivell i a la seva edat. No tots els nens tenen el mateix nivell de lectura, pel que és necessari conèixer on es troba per a què se li puguin proporcionar aquells texts que poden estar al seu abast en quant a coneixements i interessos.

–          L’hi ha de poder atribuir sentit i significat al text. Allò que ha de llegir ha de tenir algun significat per a ell  o ella i ha de tenir alguna funció (ja sigui saber més d’un tema concret, resoldre algun dubte que se li pot generar, …). No sempre ha de ser, llegir per llegir.

–          És important que el text a llegir es trobi dins de la temàtica d’interés del nen/a.  Han de ser texts que formin part dels gustos, interessos i experiències del nen.

–          A més, és important que les persones significatives per a ell, valorin, usin i gaudeixin de la lectura de manera que el nen pugui gaudir amb el seu aprenentatge i domini. Cal que la família, l’animi en la lectura, el feliciti i, si pogués ser, trobin espais on llegir tots junts.

Leave a reply