psicopedagoga-pedagoga-sabadell

Lidia Fernández

Psicopedagoga i pedagoga

Responsable de l’àrea de Reforç Escolar

Molts alumnes de l’escola actual precisen d’un recolzament específic per assolir les seves fites acadèmiques. Esdevé oportú que aquest reforç escolar estigui dirigit per professionals de la pedagogia o la psicopedagogia buscant sempre que l’alumne assoleixi la seva pròpia autonomia de cara a les tasques d’estudi o els seus aprenentatges escolars bàsics, resultant important que aquest servei no es redueixi a un espai on realitzar els deures o l’estudi, sino una oportunitat per a madurar les habilitats acadèmiques i d’estudi.

En aquest sentit el nostre servei de reforç escolar proporciona uns ajuts professionals als alumnes en grups reduïts (màxim 4 alumnes) a les diferents etapes educatives, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Considerem fonamental la coordinació amb l’escola i la família amb la finalitat d’establir uns objectius comuns i realitzar un seguiment de l’evolució de l’alumne per a anar dirigint els objectius de la intervenció cap a les fites més importants per a l’alumne, cercant no només els resultats immediats sino també que l’alumne vagi adquirint progressivament una major autonomia en les tasques escolars i d’estudi.

Els objectius fonamentals que ens proposem des d’aquesta àrea de treball són:

 • Proporcionar una resposta pedagògica a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge lleus d’educació Primària, Secundària i Batxillerat. Enfocades als següents aspectes.
  • Desenvolupament dels aprenentatges instrumentals:
   • Lectura
    • Descodificació (velocitat lectora)
    • Comprensió lectora
   • Escriptura
    • Grafomotricitat
    • Ortografia natural i arbitraria
    • Expressió escrita
   • Matemàtiques
    • Càlcul
    • Resolució de problemes
   • Habilitats bàsiques d’aprenentatge
  • Adquisició i aplicació de les tècniques d’estudi bàsiques
   • Resum
   • Subratllat
   • Esquemes
   • Mapes conceptuals
 • Valorar a nivell pedagògic les adquisicions i mancances dels alumnes del servei.
 • Elaborar un programa individual de reforç i estimulació dels alumnes amb mancances d’aprenentatge.
 • Proporcionar recolzament educatiu a pares d’alumnes amb un rendiment acadèmic baix.
 • Realitzar un recolzament dels alumnes en les tasques pròpies de l’escola (realització de deures, preparació d’examens, …)

Estàs interessat en els nostres serveis de reforç escolar a Sabadell o tens algun dubte? No dubtis en contactar amb nosaltres

  El teu nom (obligatori)

  El teu email (obligatori)

  El teu telèfon(obligatori)

  Assumpte

  El teu missatge

  He llegit i estic d'acord amb la política de privacitat