A mesura que els curs acadèmics van avançant les tasques d’estudi i les exigències acadèmiques augmenten, fet que pot provocar que alguns alumnes que fins ara no havien experimentat cap tipus de dificultat en el seu rendiment escolar, puguin començar a patir dificultats per a resoldre eficaçment les exigències escolars, especialment en els canvis d’etapa, quan s’inicia l’ESO o el Batxillerat. Els canvis en les metodològies d’enssenyament i la necessitat creixent d’una major autonomia en els processos d’aprenentatge poden portar a alguns alumnes a mostrar-se ineficaços a l’hora de resoldre les demandes escolars.

Enfront aquests casos, en el cas que no hi hagi cap trastorn d’aprenentatge no diagnòsticat o encobert durant les etapes anteriors, potenciar l’adquisició de tècniques d’estudi i millorar els processos de planificació poden permetre als alumnes tornar a presentar un rendiment acadèmic adequat, al mateix temps que pot caldre reforçar algunes habilitats instrumentals bàsiques com la comprensió lectora o l’expressió escrita.

Alguns símptomes que ens poden fer pensar en una manca d’estrategies d’estudi podrien ser els següents:

Elevada dedicació horària i escassos resultats escolars

Baix rendiment en els examens malgrat haver estudiat convenientment

Falta de comprensió de continguts d’estudi

Dificultats en la gestió del temps

Falta de temps per acabar les tasques escolars

Acumular tasques sense acabar o no realitzar l’entrega d’aquestes quan correspon

No estar al corrent de les tasques i examens a realitzar

Falta d’organització per a completar les tasques exigides

 

Gina Vilaregut BN
  • Gina Vilaregut

    Neuropsicòloga especialitzada en planificació i tècniques d’estudi

Com treballem les tècniques d’estudi i la planificació? 

En primer lloc, cal diferenciar el treball específic de les tècniques d’estudi i la planificació d’un reforç escolar, en aquest tipus de tractament no ajudem a fer deures i estudiar per a tasques o examens concrets, malgrat en alguna ocasió es pugui realitzar ja que treballem en gran part a partir del material curricular de l’alumne. El que cerquem i treballem per a assolir és la autonomia d’aprenentatge i l’adquisició per part de l’alumne d’eines que li permetin desenvolupar un estudi eficaç. 

Per a conseguir aquests objectius en primer lloc realitzarem una valoració inicial de l’alumne per a poder distinguir els punts forts i dèbils del seu estudi i a partir d’aquí potenciar els punts dèbils i facilitar l’aprofitament dels punts forts de l’alumne. Entre d’altres aspectes el que treballarem serà:

– La metacognició (autoconeixement dels propis passos en els processos d’aprenentatge) i la regulació dels propis processos d’aprenentatge

– El control emocional enfront de tasques d’avaluació.

– Tècniques bàsiques que faciliten la comprensió i aprenentatge de la informació en funció de l’estil cognitiu (realització d’esquemes, resums, mapes conceptuals, tècniques de subratllat, memotècnia, …)

– Estratègies de gestió del temps

– Elaboració de la informació, organització i selecció d’aquesta

Estimulació d’habilitats cognitives en que es detectin dificultats

Cada tractament o taller és de caràcter individual i personalitzat en funció de les necessitats i mancances presentades per l’alumne, resultant important així mateix el contacte amb l’escola i el treball coordinat tant amb aquesta com amb els pares.

 

Estàs interessat en les tècniques d’estudi i planificació o tens algun dubte? No dubtis en contactar amb nosaltres

Formulari de contacte

Ens posarem en contacte el més aviat possible.