Presentació del Servei de Reforç Escolar del Centre Giner

Molts alumnes de l’escola actual precisen d’un recolzament específic per assolir les seves fites acadèmiques. Esdevé oportú que aquest reforç escolar estigui dirigit per professionals de la pedagogia o la psicopedagogia buscant sempre que l’alumne assoleixi la seva pròpia autonomia de cara a les tasques d’estudi o els seus aprenentatges escolars bàsics.

En aquest sentit el nostre servei de reforç escolar proporciona uns ajuts professionals als alumnes en grups reduïts (màxim 4 alumnes) a les diferents etapes educatives, des d’Educació Primària fins a Batxillerat.

Considerem fonamental la coordinació amb l’escola i la família amb la finalitat d’establir uns objectius comuns i realitzar un seguiment de l’evolució de l’alumne per a anar dirigint els objectius de la intervenció cap a les fites més importants per a l’alumne.

Els objectius fonamentals que ens proposem des d’aquesta àrea de treball són:

  • Elaborar un programa individual de reforç i estimulació dels alumnes amb mancances d’aprenentatge.
  • Proporcionar recolzament educatiu a pares d’alumnes amb un rendiment acadèmic baix.
  • Realitzar un recolzament dels alumnes en les tasques pròpies de l’escola.
  • Valorar a nivell pedagògic les adquisicions i mancances dels alumnes del servei.
  • Proporcionar una resposta pedagògica a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge lleus d’educació Primària, Secundària i Batxillerat. Enfocades als següents aspectes:

Desenvolupament dels aprenentatges instrumental

Lectura
Descodificació
Comprensió
Escriptura
Grafomotricitat
Ortografia
Expressió
Matemàtiques
Habilitats bàsiques d’aprenentatge
Adquisició i aplicació de les tècniques d’estudi bàsiques

Per a més informació contacta amb nosaltres o llegeix la presentació del servei de Reforç escolar.

Leave a reply