Estudiar és divertit

Al llarg del curs, tractem amb els alumnes diferents maneres d’estudiar per aconseguir que aquest sigui més dinàmic i divertit.
Molts dels nostres alumnes entenen l’estudi com quelcom avorrit, el qual es desenvolupa assegut a una cadira i llegint una i altre vegada el temari a estudiar per tal de memoritzar-lo pel dia de l’examen.

Però estudiar no significar això, estudiar és implicar-se en l’aprenentatge, fer-se preguntes, reflexionar, relacionar i sobretot entendre i comprendre allò què s’està estudiant per fer-ho seu. Per això, donem unes pautes que els ajuda a aconseguir aquests objectius:
– Escriure. Fer resums, esquemes, mapes, relacionar conceptes, … ens ajuda no només a sintetitzar i organitzar les idees d’un text, sinó que a més, ens fixa en la memòria allò que hem d’estudiar. A més, és útil per millorar les faltes d’ortografia, per estructurar les idees, per poder relacionar-les i entendre millor el que ens estan explicant. També és important utilitzar colors per fer més vistosos i atractius els apunts.

– Caminar per l’habitació. a mesura que ens llegim els apunts podem anar caminant per l’habitació. No cal que estiguem estàtics, assentats en les nostres cadires. Podem caminar, fer figures amb els nostres cossos, fer-nos nostre la història.

– Post-its, Pissarra, murals. Aquests són diferents instruments que ens poden ajudar a estudiar. Els post-its, ens poden ser útils quan volem aprendre fórmules, conceptes concrets, etc., ja que els podem enganxar en qualsevol lloc de manera que, al ser de colors vistosos, ens criden l’atenció i ens fixem en el que hi ha escrit, recordant-ho una i altre vegada. La pissarra, és un instrument que ens pot ajudar tant a fer un canvi de rol, és a dir, la podem utilitzar com si fóssim un mestre i hem d’explicar nosaltres a “algú” el temari; com per apuntar els aspectes més importants tenint-ho sempre a la vista per anar-ho recordant (semblant al post-it). El mural és un instrument que ens pot ajudar a sintetitzar tot un temari en una sola plana, utilitzant fletxes, connector, etc., que no només ens serveix per sintetitzar el material, sinó que també ens ajuda a entendre-ho i a fer-lo vistós i veure el temari en un cop d’ull.

– Preguntes. Ens les podem fer nosaltres mateixos, com demanar a algú altre que ens les faci. És important començar per preguntes senzilles i anar-les complicant de manera progressiva. Quan les preguntes ens les facin uns tercers, ens pot servir d’orientació per saber com ho portem. És important que a mesura que anem fent les preguntes, no contestem només la resposta en sí, sinó que hem de saber poder posar exemples, relacionar-ho amb altres conceptes o inclós, relacionar-ho amb situacions viscudes.

Aquestes estratègies, faran de l’estudi un procés més vivencial, dinàmic i divertit, a més que ens serà més fàcil, no només memoritzar el temari sinó sobretot, aprendre’l i comprendre’l.

Leave a reply