Característiques generals de nens amb dislèxia

–  Són nens intel•ligents però tenen dificultats a l’hora de llegir i escriure. A més, cometen errades ortogràfiques que no pertoquen per edat.
–  Solen ser curiosos i creatius.
–  Dediquen més temps que la resta dels seus companys, a acabar la feina escolar.
–  Solen tenir una baixa autoestima per la imatge que tenen d’ells.
–  Funcionen millor en exàmens orals que escrits.
–  Semblen distrets, amb manca d’atenció i poc interès per l’estudi.
–  Tenen major capacitat d’aprenentatge amb l’experimentació i amb ajuts visuals.
–  Confonen lletres, nombres, paraules, …
–  Tant en la lectura com amb l’escriptura presenten errades d’addició, substitució, omissió o inversió de lletres, nombres o paraules. I poden deixar frases inacabades.
–  Tenen dificultats en la comprensió escrita.
–  Poden tenir mala coordinació motriu així com dificultats amb les habilitats motores fines i gruixudes.
–  Pot ser ambidextre, i confondre dreta i esquerra.
–  Pot tenir dificultats a l’hora d’ordenar idees i/o pensaments.
–  En el càlcul, poden necessitar utilitzar els dits.

Els nens amb dislèxia solen ser nens incompresos, degut, entre d’altres coses, a què solen treure bones notes però tenen certes dificultats que semblen no millorar mai.
Què podem fer per ajudar-los:
1. Comprendre les seves dificultats.
2. Explicar què els hi està passant.
3. Donar un recolzament emocional.
4. Tenir paciència, ja que necessiten més temps que la resta per fer les tasques.
5. Donar ajudes visuals i opció a fer exàmens orals.
6. Donar instruccions curtes i senzilles.
7. No corregir davant dels companys. Se li pot demanar que ho revisi i pensi en l’error.
8. Donar material i guies que l’ajudin a llegir i escriure de manera correcta.

Però sobretot, confia i creure en ell. Això és el més important.

 

Lídia Fernandez Vandellós

Font: educayaprende.com

Dyslexia.com

 

Leave a reply