• 24 DE DECEMBER DE 2013
  • 0

  Estudiar és divertit

  Al llarg del curs, tractem amb els alumnes diferents maneres d’estudiar per aconseguir que aquest sigui més dinàmic i divertit. Molts dels nostres alumnes entenen l’estudi com quelcom avorrit, el qual es desenvolupa assegut a una cadira i llegint una i altre vegada el temari a estudiar per tal de memoritzar-lo pel dia de l’examen.

  • 7 DE NOVEMBER DE 2012
  • 0

  Tècniques d’Estudi: L’ Esquema

  Per a finalitzar tot el procés d’aprenentatge, és necessari realitzar un esquema. Un esquema és una representació gràfica i simbòlica dels seus continguts. D’aquesta manera es recullen de forma organitzada les idees principals amb brevetat i concisió, permetent així, captar l’estructura del contingut d’un sol cop de vista. De la mateixa manera que succeeix amb