Discalcúlia: concepte i signes d’alerta

Discalcúlia: concepte i signes d’alerta

Dins dels Trastorns d’Aprenentatge, la  Discalcúlia és el trastorn menys conegut i menys investigat fins al moment, però en el transcurs dels últims anys ha anat incrementant l’interès per la Discalcúlia, donant peu a nous coneixements, tant en la seva detecció com en el seu tractament. Primer de tot, és molt important entendre què és.