Estudiar és divertit

Al llarg del curs, tractem amb els alumnes diferents maneres d’estudiar per aconseguir que aquest sigui més dinàmic i divertit. Molts dels nostres alumnes entenen l’estudi com quelcom avorrit, el qual es desenvolupa assegut a una cadira i llegint una i altre vegada el temari a estudiar per tal de memoritzar-lo pel dia de l’examen.