• 18 D'OCTUBRE DE 2016
  • 0
  Disfàgia. Tractament logopèdic

  Disfàgia. Tractament logopèdic

  La disfàgia es considera la dificultat o les molèsties produïdes en el procés de empassar (deglutir) els aliments sòlids, líquids o inclús la saliva. És un procés molt complex en el que intervenen un gran número de músculs i nervis que han de mantenir-se sempre coordinats i per tant qualsevol dany en alguna d’aquestes estructures o

  • 31 DE MAIG DE 2010
  • 0

  AFÀSIA

  Entenem per afàsia la pèrdua o l´ alteració adquirida del llenguatge produïda a causa d´una lesió cerebral que afecta, tant a la comprensió, com a la producció d´ aquest.Els trastorns neurològics més freqüents que donen lloc a l´ afàsia són; accidents vasculars cerebrals (AVC), tumors, traumatismes craneo-encefàlics (TCE) i demències entre altres.El cervell està dividit