La Teràpia de Moviments Rítmics i d’Integració de Reflexes Primitius és una teràpia de Reorganització neurofuncional, la qual té un doble objectiu, per una banda estimula el desenvolupament del Sistema Nerviós, especialment el Tronc Encefàlic, el Cerebel i els Ganglis Basals i d’altre banda ajuda a la integració dels Reflexes Primitius del nen.

Per què és important estimular els el Tronc Encefàlic, el Cerebel i els Ganglis Basals?
Aquestes estructures del Sistema Nerviós són les estructures més primàries i incideixen de forma cabdal en les funcions bàsiques del processament sensorial, del moviment i del desenvolupament d’aspectes de caire tan rellevant com el to muscular o el control postural i els automatismes.
La Teràpia de Moviments Rítmics pretén que aquestes estructures presentin un funcionament òptim o el més adequat que sigui possible, d’aquesta forma es llibera el sistema límbic (la part del cervell que s’ocupa del desenvolupament emocional, el joc i l’aprenentatge, atenció i memòria) i el còrtex (la part més evolucionada del cervell que s’ocupa del pensament).
Així doncs es pot aconseguir un funcionament més adequat de les habilitats cognitives més importants per a l’aprenentatge, ja que el sistema límbic i el còrtex es poden ocupar de les funcions que realment li pertoquen, enlloc d’ocupar-se d’aspectes més bàsics que els hi pertoquen al tronc encefàlic o al cerebel.

Qué són els reflexes primitius i quina incidència poden tenir en l’aprenentatge?
Els reflexes primitius són els moviments que realitza el nadó de forma innata i l’ajuden a madurar les seves primeres habilitats tant en relació al desenvolupament psicomotor com en relació al desenvolupament de respostes de fugida-atac, i serveixen de punt de partida per a que el nen pugui desenvolupar totes les seves potencialitats.
No obstant, els reflexes primitius tenen una vida curta i la majoria d’ells han de ser integrats abans dels 3 anys, d’altre banda poden tenir implicacions rellevants per al desenvolupament de l’infant, tant en relació al seu desenvolupament emocional, com en relació a l’aprenentatge o bé en la regulació de la seva conducta.
A mode d’exemple, el Reflex de Moro és la primera resposta de protecció del nen quan s’espanta, ja sigui per un estímul auditiu, visual, tàctil o propi del moviment. En aquest moment el nen allibera Cortisol (l’hormona de l’estrès) i realitza una resposta motora consistent en obrir els braços, agafar aire, començar a plorar i tancar els braços cap el pit en un moviment de protecció. No obstant, aquest reflex s’hauria d’haver integrat (desaparegut) abans dels 6 mesos. D’altre manera el nen pot desenvolupar una resposta d’hipersensibilitat, ja sigui visual, auditiva, tàctil o en relació al moviment. Això provocarà que visqui en una situació constant d’estrès, mostrant-se molt reactiu als estímuls que activen el reflex. D’aquesta manera podran tendir a comportar-se de dues maneres, o bé de forma molt inhibida, amb moltes dificultats per connectar amb l’exterior o bé de forma molt expansiva en un afany d’intentar controlar tots els estímuls que es donen al seu voltant. Lògicament, ambdues conductes provocaran moltes dificultats en el seu desenvolupament tant social com en relació a l’aprenentatge.
Més tard el nen amb el reflex de Moro actiu no realitzarà la resposta típica d’aques treflex cada cop que aquest s’activi, ja que tendirà a controlar-lo de forma conscient, el que implicarà encara una major dificultat, ja que estarà implicant el Còrtex en funcions que no li pertoquen, restant-li d’aquesta manera eficiència als processos més importants del còrtex com el processament de la informació auditiva i visual, l’atenció, la planificació, el judici i el raonament.

Alguns símptomes que ens poden indicar la presència de Reflexes primitius
La presència de Reflexes Primitius després dels 3 anys és un símptoma d’immaduresa del Sistema Nerviós, el que implicarà dificultats en el seu desenvolupament. Alguns dels símptomes que podrem observar més fàcilment de la presència de Reflexes primitius són els següents (els símptomes dependran del reflex present):

  • Hipersensibilitat auditiva o visual, el que provoca que es sobreexcitin davant de sorollsforts o continuats o bé davant d’estímuls visuals estressants.
  • Equilibri pobre
  • Males postures
  • Dificultats en la coordinació motora gruixuda, especialment en moviments creuats,es a dir, quan ha de coordinar entre costats del cos (per exemple entre mà dreta i peuesquerre).
  • Dificultats en la coordinació motora fina, mala lletra.
  • Problemes en el control d’esfínters, enuresis
  • Tendència a caminar de puntetes.
  • Problemes d’atenció i concentració

Com treballa la TMR per a corregir els Reflexes primitius i les disfuncions de les bases del Sistema Nerviós
A partir de l’avaluació dels Reflexes primitius en el nen i de la seva coordinació motriu es prepara un programa fonamentalment motor per a que els pares l’executin de forma diària a casa, el programa no comporta més de 20 minuts diaris i es tracta d’uns exercicis senzills que treballen tant en la maduració de les bases del Sistema Nervióscom en relació a la integració dels reflexes primitius.

Estàs interessat en els nostres serveis o tens algun dubte? No dubtis en contactar amb nosaltres