El mètode Padovan es un mètode de reorganització neurofuncional aplicable a molts Trastorns del Desenvolupament, així com a diferents dificultats específiques del llenguatge i de l’aprenentatge. A continuació introduïm un article que explica breument les bases d’aquest mètode:

El mètode Padovan és un mètode de reorganització neurològica que resulta una evolució dels mètodes de Fay i del treball de Rudolf Steiner.

Per fer una mica d’història, el mètode va ser desenvolupat per Beatriz Padovan, de formació pedagoga i fonoaudiologa, al Brasil. Beatriz treballava en una escola de la metodologia Waldorf, metodologia, en que preval el treball de la psicomotricitat i l’aprenentatge vivencial. En aquest entorn va valorar que aquells alumnes amb majors dificultats d’aprenentatge sempre portaven amb si dificultats de tipus motor. En un afany investigador i en la recerca de respostes davant d’aquestasituació i les seves possibles connotacions va trobar part de les seves respostes a les obres de Rudolf Steiner, creador de l’Antroposofia que en els seus treballs justificava que la marxa o el caminar era la base del parla i així mateix del pensament, establint una primera interrelació de dependència entreaquests tres processos tan importants en el desenvolupament humà.

  • Caminar és definit com un procés motor complex, que porta a l’individu de la posició horitzontala la vertical, vencent d’aquesta manera la gravetat i situant el seu cos en l’espai. Per arribar alprocés de culminació del caminar abans el nen ha de passar tota una sèrie d’estadis com el volteig, l’arrossegament o el gateig, etapes que s’han de complir de forma natural.
  • Parlar s’entén com a mitjà de comunicació que sorgeix del procés d’orientació de l’ésser humà en l’espai, és a dir, del desenvolupament del caminar, sorgint d’aquesta manera a partir de ldesenvolupament de tot l’organisme del nen/a. Cada moviment muscular dels òrgans de la parla exigeix una participació de tota la musculatura voluntària, igual que caminar, no obstant això, s’entén com la motricitat més refinada de l’home. De la mateixa manera que el caminar el parlar té unes fases prèvies que van des del crit i el plor, fins al balboteig i les primeres paraules, fins a arribar auna estructuració adequada del llenguatge.
  • Pensar s’entén com el procés mental desenvolupat a partir del llenguatge. D’aquesta manera el pensament sorgeix en quant el nen és capaç de nomenar objectes i després pot imaginar-los, gestant-se d’aquesta manera la imatge mental d’aquest, sent el primer pas per al desenvolupament del pensament. El pensar també sorgeix d’una sèrie de fases, entre les quals convé destacar la imaginació creadora, l’observació, la conclusió i la capacitat de judici.

Així mateix va contactar amb Temple Fay, Neurocirurgià que va treballar juntament amb Steiner, Fay va ser el primer en parlar d’organització neurològica i el que va començar a treballar amb la hipòtesi en la qual allò corporal pot incidir directament en la maduració neurològica, podent millorarel funcionament del sistema a través de la pràctica d’exercicis motors concrets.

L’organització neurològica seguint Fay respon a la següent definició: “és una condició fisiològicament òptima que es completa únicament en l’Home, com a desenvolupament neural ontogenètic ininterromput. Aquest desenvolupament recapitula, en certa forma, el desenvolupament neural filogenètic,” és a dir, que el desenvolupament neural respon a l’evolució neurològica que prové des del rèptil (cervell reptilià), ellímbic (mamífers primitius) i el neocòrtex (mamífers evolucionats o superiors).

D’aquesta manera amb els estudis de Fay es comença a concebre el cervell com a subjecte de possible estimulació, no interpretant-ho com un sistema fix sinó plàstic, depenent no sol dels aspectes genètics si no també dels ambientals (epigenètics). D’aquesta manera, Fay va desenvolupar una sèrie d’exercicis corporals per estimular l’organització neurològica, exercicis que més tard vanser adaptats per Beatriz Padovan sobretot en la seva ordre, seguint així mateix l’ordre filogenètic. Partint d’aquestes fonts tan importants sobre les quals s’han basat la majoria per no dir totes les teràpies del neurodesenvolupament o de la reorganització neurològica. Beatriz Padovan creà el seu propi mètode, seguint en gran part el desenvolupat per Fay i completant-lo amb una sèrie d’exercicis orals creats per ella, per a la reeducació de les Funcions Reflex-Vegetatives bucals.

Estàs interessat en els nostres serveis o tens algun dubte? No dubtis en contactar amb nosaltres