psicologa sabadell

Psicòloga sanitària infanto-juvenil

Col·legiat al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC): Número: 24785

FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA

Grau en Psicologia (UVic)

Màster en Psicologia General Sanitaria (UVic)

Curs Detecció i prevenció del maltractament i abús infantil i juvenil (Fundació Pere Tarrés)

Màster en Psicologia infantil y juvenil: Tècniques i estratègies d’intervenció (UOC)

EXPERIÈNCIA

Especialitat psicologia infantil-juvenil

Experiència en el àmbit públic (CSMIJ, HDIJ i CDIAP) i consulta privada. Realitzant teràpia individual i familiar, grups d’habilitats socials i gestió emocional i fent exploracions psicològiques (administració i correcció de proves psicomètriques, redacció d’informes diagnòstics).

Al treballar en diferents entorns m’he trobat amb diverses problemàtiques. Les més presents en el meu dia a dia són infants i adolescents diagnosticats de TDAH, TEA, dèficit cognitiu, retard en el desenvolupament, abús sexual, maltractament físic i/o psicològic, negligències, trastorns del vincle afectiu, problemes emocionals i conductuals i problemes de relació amb el grup d’iguals.

Especialitat d’adults

Experiència en el àmbit públic (CSMA i HDA) i consulta privada. Realitzant teràpia individual i grupal.

Atenent problemàtiques vinculades a l’ansietat, depressió, fòbies, habilitats socials, autoestima, psicooncología, prevenció i tractament de la conducta suïcida. 

Experiència professional com a psicòloga infantojuvenil

Treball com a psicòloga en processos de selecció i avaluació

Diferents entitats

Psicòloga sanitària infantil i juvenil

Centre de Psicologia de Vilanova del Vallés i Barcelona

Psicòloga sanitària d'atenció pal·liativa

Fundació Miquel Valls

Incorporació al Centre GinerPsicòloga sanitària infanto-juvenil

Dies de visita de la Cristina

DILLUNS I DIVENDRES

TORNAR A L'EQUIP

Contacta amb la Cristina

Ens posarem en contacte amb vosaltres tant aviat com sigui possible.