Bits d’intel•ligència. Què són i per a què serveixen.

Molts de vosaltres, sobretot si teniu fills en una escola bressol o a educació Infantil, haureu sentit dir que la mestra els hi passa uns bits cada dia als vostres fills.

Però… què és un bit?

Els anomenats “bits d’intel·ligència” són un programa creats per Glenn Doman, un programa que serveix per augmentar el vocabulari del nen, augmentant així, la seva capacitat intel·lectual.

Els principis del mètode de Glenn Doman es basen en presentar informació abundant, de manera sistemàtica y breu sobre un tema concret. Aquesta informació s’ha de transmetre tant a nivell verbal com visual, enunciant en veu alta allò que l’estímul presenta (l’estímul pot ser una fotografia, un dibuix o una il·lustració).

Així doncs, les característiques d’un bit són:

          Ha de ser concret, només ha de mostrar un estímul. Per això és important que el fons sigui blanc.

          Ha de ser precís,  mostrar allò que realment volem ensenyar.

          Ha de ser clar, la imatge utilitzada ha de ser real i de qualitat.

          Ha de ser gran, que ocupi tot el full.

          Ha de ser vistós, per cridar l’atenció del nen.

          La mida de la il·lustració millor si és de DIN-4.

 

Exemple de Bit :           cavall

 

A l’hora de realitzar un bit hem de:

          Escollir un tema (per exemple: animals) .

          Triar aproximadament 10 fotografies (cavall, ovella, gos, …)

          Ensenyar la fotografia i dir el nom en veu alta. S’ha de presentar en 1 ó 2 segons.

          Passar tots els estímuls 3 cops al dia durant 5 dies (de manera que cada tema es visualitza 15 vegades). És interessant que no sempre es passin en el mateix ordre.

          L’entorn ha d’estar tranquil, ordenat i lliure de distraccions.

Un cop passats els bits, es retiren sense comprovar que ho han aprés

 

Cal tenir present que aquest mètode no pretén ensenyar, sinó estimular àrees cerebrals, sobretot oïda i vista. Per això és important que els bits es presentin de manera alegre captant l’atenció dels nens.

Després, podem passar a un segona fase. Aquesta consisteix en ensenyar el bits de la mateixa manera, però afegint una breu explicació o informació de l’estímul, de manera breu, clara i concisa; és a dir:

          El cavall renilla

          És un mamífer.

          És herbívor.

Un cop acabem amb un tema, comencem un tema nou. Els temes escollits no s’han de repetir, han de ser d’interès pel nen i amb objectes quotidians.

Leave a reply